Overlijden

Af en toe krijgen wij het trieste bericht dat een huurder overleden is. Voor nabestaanden een verdrietige periode. Er moeten daarnaast enkele praktische zaken geregeld worden.

Veel gevraagd over Overlijden

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt het beste even contact met ons opnemen.

Van rechtswege eindigt de huurovereenkomst aan het eind van de tweede maand na het overlijden. Tot dat moment zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de huur, de ontruiming van de woning en het herstel van eventuele gebreken aan de woning. Als u de erfgenaam bent, kunt u ook eerder dan twee maanden de huur beëindigen.

Mijn echtgenoot/ geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt dit doorgeven via een online formulier bij overlijden partner. U moet ook een kopie van de overlijdensakte toesturen. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met uw verlies. Als u een duurzame relatie had, dan kunt u mogelijk aangemerkt worden als medehuurder. U kunt een verzoek indienen via het online formulier verzoek hoofdhuurder na overlijden. Hier leest u welke papieren u moet inleveren om de huurovereenkomst op uw naam te krijgen.

Mijn partner is overleden, de inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek staat op zijn of haar naam. Hoe regel ik dat de inschrijving op mijn naam komt?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt contact met ons opnemen en ons een kopie van de overlijdensakte sturen met het verzoek de inschrijving op uw naam te zetten.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt een online formulier verzoek hoofdhuurder na overlijden indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de inwoner onder andere minimaal twee jaar zijn hoofdverblijf hebben gehad in de woning, een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd en in staat zijn de huur zelfstandig te kunnen betalen. Kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden.

Navigatie

Vertalen / Translate