Klacht over de Woonmensen?

Als huurder mag u van ons goede service verwachten. Maar hoe goed wij ons best ook doen, er gaat wel eens wat fout. Bent u niet tevreden over de manier waarop wij iets oplossen? Laat het ons dan altijd weten. Wij leren graag van onze fouten. Een klacht melden doet u heel eenvoudig via Mijn Woonmensen.

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen? Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). De KLAC behandelt klachten over woningcorporaties in de regio, waaronder de Woonmensen. Deze commissie is onafhankelijk.

Veel gevraagd over Klacht over de Woonmensen?

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

U kunt uw klacht doorgeven via het formulier Ik heb een klacht. Binnen twee weken krijgt u een reactie op uw klacht. Bij spoed krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Ik heb een klacht over de woonruimteverdeling. Wat kan ik doen?

Bespreek de klacht eerst met ons. Bent u niet tevreden met onze oplossing? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek. De contactgegevens vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Ik heb schade door werkzaamheden van jullie. Wat kan ik doen?

Ontdekt u schade aan uw inboedel na werkzaamheden van ons? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem contact met ons op en leg uit wat de schade is, hoe deze is ontstaan en wat de waarde is van uw spullen (wij zijn alleen aansprakelijk voor de dagwaarde van uw spullen). Na ontvangst van uw bericht nemen wij contact met u op. We kijken dan of het terecht is dat u ons aansprakelijk stelt. Als het nodig is, komen wij bij u langs om de schade te bekijken.

Ik ben niet tevreden met de oplossing van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Bent u niet tevreden hoe uw klacht door de Woonmensen is opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC):

e-mail: klac.stedendriehoek@gmail.com
brief: Secretaris KLAC, Dorpsstraat 17, 7251 BA Vorden

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Hoe dien ik een klacht in bij de klachtencommissie?

U kunt klachten indienen die gaan over:

 • het handelen of nalaten van de Woonmensen
 • een van onze medewerkers
 • een externe partij die door de Woonmensen is ingeschakeld

U kunt uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC):

e-mail: klac.stedendriehoek@gmail.com
brief: Secretaris KLAC, Dorpsstraat 17, 7251 BA Vorden

Soms neemt de klachtencommissie uw klacht niet in behandeling:

 • een klacht die later dan een jaar na het afkeuren van het handelen of het niet-handelen van een verhuurder is ingeleverd.
 • een klacht waarvan de naam van de klager onbekend is.
 • een klacht die discriminerend is.
 • een klacht waaruit onvoldoende duidelijk wordt welk handelen of niet-handelen van de verhuurder precies wordt afgekeurd.
 • een klacht over een onderwerp waarvan in de wet is geregeld dat deze bij de rechter of de Huurcommissie hoort. Bijvoorbeeld klachten over af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering.
 • als een betrokken verhuurder onvoldoende de mogelijkheid heeft gehad om de klacht op te lossen. In dat geval stuurt de klachtencommissie de klacht door aan de verhuurder en wordt dit aan de klager doorgegeven.
 • een klacht waarbij de klager geen voordeel heeft.
 • een klacht over een bestuursbesluit die voor iedereen geldt.
 • als de klacht alleen gaat over het geven van vergunningen volgens de Huisvestingswet.
 • als de klager of de verhuurder de kwestie al heeft ingeleverd bij een rechter, Huurcommissie, speciale rechter (arbiter), onderhandelaar (mediator) of een andere onafhankelijke organisatie. Of als een van deze organisaties al een besluit over de zaak heeft genomen.
 • als de klachtencommissie de klacht al heeft behandeld, daarover advies heeft gegeven en de verhuurder het advies niet heeft uitgevoerd en heeft verteld waarom het advies niet is uitgevoerd.
 • een klacht die te maken heeft met schulden, het opzeggen van de huur of het afsluiten van gas, water of licht.
 • een klacht die te maken heeft met schadevergoeding, waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
 • een klacht waarvoor een andere klachtenregeling is, zoals de geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Wat zijn de contactgegevens van de klachtencommissie?

Bent u niet tevreden hoe uw klacht door de Woonmensen is opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC):

e-mail: klac.stedendriehoek@gmail.com
brief: Secretaris KLAC, Dorpsstraat 17, 7251 BA Vorden

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Waarover kan ik een klacht indienen bij de klachtencommissie?

U kunt klachten indienen die gaan over:

 • het handelen of nalaten van de Woonmensen
 • een van onze medewerkers
 • een externe partij die door de Woonmensen is ingeschakeld

Een voorbeeld:

Als u zich niet kunt vinden in de manier waarop u door ons bent behandeld, kunt u eerst een klacht indienen via Mijn Woonmensen. Pas als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, of wanneer wanneer we niet tijdig - binnen vier weken – reageren, kunt u naar de klachtencommissie. 

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Welke klachten neemt de klachtencommissie niet in behandeling?

 • Een klacht die later dan een jaar na het afkeuren van het handelen of het niet-handelen van een verhuurder is ingeleverd.
 • Een klacht waarvan de naam van de klager onbekend is.
 • Een klacht die discriminerend is.
 • Een klacht waaruit onvoldoende duidelijk wordt welk handelen of niet-handelen van de verhuurder precies wordt afgekeurd.
 • Een klacht over een onderwerp waarvan in de wet is geregeld dat deze bij de rechter of de Huurcommissie hoort. Bijvoorbeeld klachten over af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering.
 • Als een betrokken verhuurder onvoldoende de mogelijkheid heeft gehad om de klacht op te lossen. In dat geval stuurt de klachtencommissie de klacht door aan de verhuurder en wordt dit aan de klager doorgegeven.
 • Een klacht waarbij de klager geen voordeel heeft.
 • Een klacht over een bestuursbesluit die voor iedereen geldt.
 • Als de klacht alleen gaat over het geven van vergunningen volgens de Huisvestingswet.
 • Als de klager of de verhuurder de kwestie al heeft ingeleverd bij een rechter, Huurcommissie, speciale rechter (arbiter), onderhandelaar (mediator) of een andere onafhankelijke organisatie. Of als een van deze organisaties al een besluit over de zaak heeft genomen.
 • Als de klachtencommissie de klacht al heeft behandeld, daarover advies heeft gegeven en de verhuurder het advies niet heeft uitgevoerd en heeft verteld waarom het advies niet is uitgevoerd.
 • Een klacht die te maken heeft met schulden, het opzeggen van de huur of het afsluiten van gas, water of licht.
 • Een klacht die te maken heeft met schadevergoeding, waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
 • Een klacht waarvoor een andere klachtenregeling is, zoals de geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Wie kan een klacht indienen bij de klachtencommissie?

Niet alleen huurders, waaronder de legale medehuurders, kunnen een klacht indienen. Ook de legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en de legale onderhuurders kunnen een klacht indienen. Het klachtrecht is daarnaast toegekend aan bij een van de corporaties ingeschreven woningzoekenden of een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.

Aan de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

 1. U krijgt binnen veertien dagen bericht dat de klacht is ontvangen (een ontvangstbevestiging) en een melding of de klacht in behandeling wordt genomen. In deze ontvangstbevestiging staat ook waar u de regels van de klachtencommissie kunt vinden.
 2. De klachtencommissie kan u vragen om extra informatie op te sturen.
 3. De klachtencommissie kan besluiten om klachten van verschillende klagers samen te voegen en deze op hetzelfde moment te behandelen.
 4. De klachtencommissie stuurt een kopie van de klacht naar ons.
 5. De klachtencommissie geeft ons de mogelijkheid om onze kant van het verhaal te vertellen.
 6. De klachtencommissie vraagt ons om alle belangrijke documenten binnen een afgesproken periode toe te sturen.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Wat gebeurt er na het advies van de klachtencommissie?

De klachtencommissie brengt advies uit aan het bestuur van de Woonmensen. In de meeste gevallen volgen wij dat advies. Als we afwijken van het advies, laten we u weten waarom.

Bent u het niet eens met de eindbeslissing van de Woonmensen?
Of hebben wij nog niet gereageerd op het advies van de klachtencommissie? Dan kunt u in beroep bij de Huurcommissie.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Wat kan de Huurcommissie wel en niet voor mij doen?

De Huurcommissie kan wel:

 • In een uitspraak zeggen of u wel of geen gelijk had met uw klacht over ons.         

 De Huurcommissie kan niet:

 • Ons verplichten de klacht op te lossen.
 • Ons een boete opleggen.
 • Ons verplichten een schadevergoeding te betalen. Daarvoor moet u naar rechtbank.

Met de uitspraak van de Huurcommissie kunt u hopelijk wel samen met ons het probleem oplossen.