Klachtenadviescommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtenadviescommissie. 

Reglement klachtenadviescommissie

Veel gevraagd over Klachtenadviescommissie

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

Binnen vijf werkdagen na het indienen van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging dat uw klacht is ontvangen en ontvangt u uitleg over de procedure. Zij passen hoor en wederhoor toe. Dat betekent dat u gelegenheid krijgt om uw klacht persoonlijk toe te lichten tijdens een vergadering van de KLAC en dat de Woonmensen haar reactie kan geven. U krijgt minimaal een week vantevoren de uitnodiging voor de vergadering. Tussen de ontvangstbevestiging en de vergadering zit maximaal een maand. Als de KLAC uw klacht niet in behandeling kan nemen, krijgt u binnen twee weken schriftelijk bericht met een uitleg. Na de behandeling in de vergadering brengt de KLAC advies uit aan de Woonmensen. U ontvangt binnen zes weken na de vergadering een kopie van dit advies, het verslag van de hoorzitting en de beslissing van de Woonmensen.

Reglement klachtenadviescommissie

Wat zijn de contactgegevens van de Klachtenadviescommissie?

Het adres is Postbus 68, 7250 AB Vorden en het e-mailadres is klac.stedendriehoek@gmail.com.

Welke klachten neemt de Klachtenadviescommissie niet in behandeling?

Klachten over de woonruimteverdeling worden behandeld door de regionale beroepscommissie Stedendriehoek. Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, kunnen niet worden ingediend.