Klachtencommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen.

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen?
Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). De KLAC behandelt klachten over woningcorporaties in de regio, waaronder de Woonmensen. Deze commissie is onafhankelijk.

>> Bekijk alle veelgestelde vragen over de klachtencommissie

>> Bekijk het volledige reglement van de KLAC (pdf)

>> Bekijk het reglement van de KLAC in begrijpelijke taal (pdf)

Wat doen wij met het advies van de klachtencommissie?
De klachtencommissie brengt advies uit aan het bestuur van de Woonmensen. In de meeste gevallen volgen wij dat advies. Als we afwijken van het advies, laten we u weten waarom.

Bent u het niet eens met onze eindbeslissing?
Of hebben wij nog niet gereageerd op het advies van de klachtencommissie? Dan kunt u in beroep bij de Huurcommissie.

>> Ga naar de website van de Huurcommissie

Veel gevraagd over Klachtencommissie

Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

 1. U krijgt binnen veertien dagen bericht dat de klacht is ontvangen (een ontvangstbevestiging) en een melding of de klacht in behandeling wordt genomen. In deze ontvangstbevestiging staat ook waar u de regels van de klachtencommissie kunt vinden.
 2. De klachtencommissie kan u vragen om extra informatie op te sturen.
 3. De klachtencommissie kan besluiten om klachten van verschillende klagers samen te voegen en deze op hetzelfde moment te behandelen.
 4. De klachtencommissie stuurt een kopie van de klacht naar ons.
 5. De klachtencommissie geeft ons de mogelijkheid om onze kant van het verhaal te vertellen.
 6. De klachtencommissie vraagt ons om alle belangrijke documenten binnen een afgesproken periode toe te sturen.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).

Welke klachten neemt de klachtencommissie niet in behandeling?

 • Een klacht die later dan een jaar na het afkeuren van het handelen of het niet-handelen van een verhuurder is ingeleverd.
 • Een klacht waarvan de naam van de klager onbekend is.
 • Een klacht die discriminerend is.
 • Een klacht waaruit onvoldoende duidelijk wordt welk handelen of niet-handelen van de verhuurder precies wordt afgekeurd.
 • Een klacht over een onderwerp waarvan in de wet is geregeld dat deze bij de rechter of de Huurcommissie hoort. Bijvoorbeeld klachten over af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering.
 • Als een betrokken verhuurder onvoldoende de mogelijkheid heeft gehad om de klacht op te lossen. In dat geval stuurt de klachtencommissie de klacht door aan de verhuurder en wordt dit aan de klager doorgegeven.
 • Een klacht waarbij de klager geen voordeel heeft.
 • Een klacht over een bestuursbesluit die voor iedereen geldt.
 • Als de klacht alleen gaat over het geven van vergunningen volgens de Huisvestingswet.
 • Als de klager of de verhuurder de kwestie al heeft ingeleverd bij een rechter, Huurcommissie, speciale rechter (arbiter), onderhandelaar (mediator) of een andere onafhankelijke organisatie. Of als een van deze organisaties al een besluit over de zaak heeft genomen.
 • Als de klachtencommissie de klacht al heeft behandeld, daarover advies heeft gegeven en de verhuurder het advies niet heeft uitgevoerd en heeft verteld waarom het advies niet is uitgevoerd.
 • Een klacht die te maken heeft met schulden, het opzeggen van de huur of het afsluiten van gas, water of licht.
 • Een klacht die te maken heeft met schadevergoeding, waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
 • Een klacht waarvoor een andere klachtenregeling is, zoals de geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden.

>> Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal (pdf).