Huisbewaring

Bent u voor langere tijd weg, bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we huisbewaring. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

online formulier huisbewaring

Veel gevraagd over Huisbewaring

Wat is huisbewaring?

Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen tijdens uw afwezigheid, voor de maximale duur van 1 jaar. Na afloop van deze periode vertrekt de huisbewaarder en gaat u zelf weer in de woning wonen. Er gelden enkele voorwaarden.

Huisbewaring aanvragen?
Stuur dan een mailtje naar woonzaken@woonmensen.nl. Zet daarin de volgende gegevens:

 • Waarom wilt u iemand anders in de woning laten wonen?
 • Wie wilt u in de woning laten wonen? (voorletters, achternaam, geboortedatum)
 • Waar woont die persoon nu?
 • Per wanneer wilt u dit laten ingaan?
 • Welk bedrag heeft u samen afgesproken?

Kan ik een kamer onderverhuren terwijl ik zelf blijf wonen?

Ja, u kunt onder bepaalde voorwaarden een kamer in uw woning onderverhuren terwijl u er zelf in blijft wonen.

Stuur dan een mailtje naar woonzaken@woonmensen.nl. Zet daarin de volgende gegevens:

 • Waarom wilt u iemand anders in de woning laten wonen?
 • Wie wilt u in de woning laten wonen? (voorletters, achternaam, geboortedatum)
 • Waar woont die persoon nu?
 • Per wanneer wilt u dit laten ingaan?
 • Welk bedrag heeft u samen afgesproken?

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. We noemen dit huisbewaring. Een huisbewaarder is een vriend, kennis of familielid die op uw woning past als u weg bent. Dit kan niet langer dan een jaar. De huisbewaarder is minimaal 18 jaar en heeft geen sociale huurwoning in Apeldoorn.

In welke situaties is huisbewaring toegestaan?

U kunt huisbewaring aanvragen als u:

 • voor werk buiten de regio moet zijn
 • voor studie buiten de regio moet wonen
 • door langdurige verpleging opgenomen wordt
 • door detentie afwezig bent
 • een lange reis gaat maken

U moet laten zien waarom u vertrekt. Denk aan reispapieren, arbeids- of studieovereenkomst, verklaring van opname of detentie.

Huisbewaring mag minimaal 3 en maximaal 12 maanden duren. De huisbewaarder wordt geen huurder. U blijft huurder en blijft zelf verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling.

Of huisbewaring is toegestaan, is ook afhankelijk van de woning. In seniorenwoningen of woningen met een kleine zit/slaapkamer is huisbewaring bijvoorbeeld niet toegestaan.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

Dat doet u zelf. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor de woning, de huurbetaling en het feit dat er geen overlast wordt ervaren door de buren. Kies uw huisbewaarder dus zorgvuldig. 

De persoon die u als huisbewaarder op het oog heeft, wordt door ons getoetst. Hij of zij mag niet in negatieve zin bij ons bekend staan, bijvoorbeeld door wanbetaling of overlast.

Hoe vraag ik huisbewaring of onderverhuur aan?

Onderverhuur aanvragen?

Stuur dan een mailtje naar woonzaken@woonmensen.nl. Zet daarin de volgende gegevens:

 • Waarom wilt u iemand anders in de woning laten wonen?
 • Wie wilt u in de woning laten wonen? (voorletters, achternaam, geboortedatum)
 • Waar woont die persoon nu?
 • Per wanneer wilt u dit laten ingaan?
 • Welk bedrag heeft u samen afgesproken?

Huisbewaring aanvragen?

online formulier huisbewaring

Moet ik mij inschrijven op het adres waar ik huisbewaarder ben of een kamer huur?

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op  www.belastingdienst.nl.

De hoofdhuurder is verplicht zich bij de gemeente uit te schrijven als hij langer dan acht maanden niet op het adres verblijft.

Kan de huisbewaarder medehuurder worden?

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.

Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt.

Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan de huur die u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Kan een huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Nee, de huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen. De huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Huisbewaring (en ook onderhuur van een kamer in uw woning) kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

Samen spreken we huisbewaring af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten, dan mag u voor de resterende periode een andere huisbewaarder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Wanneer eindigt huisbewaring?

Huisbewaring eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode (maximaal één jaar).

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaring?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van minimaal een maand. U informeert zelf de huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Kan ik tijdelijk een woning huren?

Als wij een tijdelijke woning beschikbaar hebben, wordt deze aangeboden via www.interveste.nl.

Ik huur een tijdelijke woning van Interveste. Bij wie kan ik terecht met een vraag of reparatieverzoek?

U kunt bij www.interveste.nl terecht met uw vraag of reparatieverzoek.

Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven en wel gewoon mijn huur doorbetalen?

U mag maximaal 5 maanden in het buitenland verblijven en uw huur doorbetalen. Het is niet toegestaan om in deze periode uw woning zonder toestemming aan anderen in gebruik te geven.

Welke voorwaarden gelden er voor huisbewaring?

Voor huisbewaring gelden de volgende voorwaarden:

 • er mag op het adres de afgelopen drie jaar niet eerder sprake zijn geweest van huisbewaring;
 • er mag in het recente verleden geen sprake zijn geweest van huurachterstand en/of overlast
 • er mag geen sprake zijn van overbewoning
 • inwonende kinderen zijn niet toegestaan
 • de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres bij GBA
 • huisbewaring kan niet worden verlengd
 • huisbewaring kan na drie jaar nogmaals aangevraagd worden

Of huisbewaring is toegestaan, is ook afhankelijk van de woning. In seniorenwoningen of woningen met een kleine zit/slaapkamer is huisbewaring bijvoorbeeld niet toegestaan.

Heeft huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl. Ook kan huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed hebben op te betalen gemeentebelastingen.