Huurprijs

De huurprijs bestaat uit de ‘kale’ huur, ook wel netto huur genoemd (dus: exclusief energiekosten), eventueel aangevuld met servicekosten en glasfonds. Samen vormen deze bedragen de bruto huur. Bij de huurovereenkomst krijgt u een overzicht van de opbouw van de huurprijs.

Veel gevraagd over Huurprijs

Hoe bepaalt de Woonmensen de huurprijs?

Huurprijzen worden berekend op basis van het aantal punten dat een woning krijgt. Dit noemen we het woningwaarderingsstelsel en is vastgesteld door de overheid. Uw woning krijgt onder andere punten voor het type woning, energielabel en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs kan zijn.

Bekijk voor meer informatie dit animatiefilmpje.

Is er een maximum voor de huurprijs van mijn woning?

Bij het bepalen van de maximale huur voor een woning wordt gebruik gemaakt van het woningwaarderingsstelsel. Iedere woning die we verhuren, krijgt een aantal punten. Voor bijvoorbeeld de oppervlakte, het woningtype, het voorzieningenniveau, de woonomgeving, het energielabel en de regio waar u woont (schaarstegebied). Die punten samen bepalen hoeveel een woning maximaal mag kosten. Voor woningen in de vrije sector is geen maximum.

Bekijk voor meer informatie dit animatiefilmpje.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Wellicht wonen de buren al heel lang in de woning. Als zij verhuizen, wordt voor die woning een nieuwe huurprijs bepaald. Uw woning kan ook aanpassingen hebben die de buren niet hebben, bijvoorbeeld een vaste trap naar zolder of dubbel glas. De huurprijs van de woning van uw buren kan ook verlaagd zijn om de woning bereikbaar te maken voor lagere inkomensgroepen.

Bekijk voor meer informatie dit animatiefilmpje.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

Als de huur opgezegd wordt, bepalen wij altijd een nieuwe huurprijs. Volgens de Woningwet moeten wij woningen 'passend' toewijzen. Door de huren van een aantal woningen te verlagen, kunnen we ook woningen verhuren aan woningzoekenden in de laagste inkomensgroep.

Bekijk voor meer informatie dit animatiefilmpje.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende (service)kosten en voorschotbedragen voor energie.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten die u als huurder op grond van de huurovereenkomst bovenop de netto huurprijs betaalt. Voor dat geld levert de Woonmensen u bepaalde diensten. In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaak, tuinonderhoud en een huismeester.

Kan ik bezwaar maken op de jaarlijkse huurverhoging?

U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uit komt. Deze kunt u teruglezen in uw brief.

Heeft u een inkomensafhankelijke verhoging gehad, dan kunt u bezwaar maken als u hier niet voor in aanmerking komt.

Is uw inkomen van 2016 onjuist?
Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2016 niet hoger is dan € 41.056? U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2016 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Is uw inkomen in 2017 gedaald?
U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2016 wel boven € 41.056 lag, maar in 2017 is gezakt tot onder die grens. In dat geval moet u dit zelf aantonen door bij uw bezwaarschrift inkomensverklaringen over 2017 (u kunt deze downloaden via mijnBelastingdienst.nl of opvragen bij de Belastingtelefoon 0800-0543, dit kan vanaf juni 2018) van alle leden van het huishouden toe te voegen en een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2018. Deze kunt u opvragen bij de gemeente.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt?
Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u terug op www.woonmensen.nl. Bij uw bezwaar voegt u uw zorg- en WMO-indicatie.

AOW-leeftijd
Als er binnen uw huishouden één of meer bewoners zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben per 1 juli 2018 kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huishoudgrootte
Als uw huishoudhouden per 1 juli 2018 uit vier of meer personen bestaat, kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij uw bezwaar voegt u een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2018. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met uw huurverhoging dan kunt u voor de ingangsdatum van de jaarlijkse huurverhoging een formulier bij de Woonmensen inleveren. U kunt dit formulier opvragen bij de Huurcommissie

Mijn huurprijs wordt verhoogd, heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Als u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt u uw recht op huurtoeslag ook als de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens. Is uw inkomen gewijzigd en uw nieuwe huurprijs boven de huurtoeslaggrens dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. 

Huurverhoging na een woningverbetering moet u wel altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

De huur van mijn woning is verhoogd door een woningverbetering. Hoe wordt de huurtoeslag aangepast?

Als u de nieuwe huurprijs via www.belastingdienst.nl/toeslagen doorgeeft, passen zij uw huurtoeslag aan.

Hoe geef ik wijzigingen door die belangrijk zijn voor de huurtoeslag?

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin, of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner, geef dit dan zo spoedig mogelijk door via www.belastingdienst.nl/toeslagen. Wijzigingen van uw huurprijs kunt u ook zelf doorgeven, maar worden ook periodiek door de Woonmensen doorgegeven.

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Meer vragen (6)

Navigatie

Vertalen / Translate