Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met de nieuwe huurprijs. De huurverhoging is gebaseerd op de inflatie, uw inkomen, uw huidige huurprijs en ons huurbeleid.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe wordt de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Elk jaar passen we op 1 juli de huurprijzen aan. De overheid bepaalt hiervoor de maximale grenzen. Er wordt gekeken naar uw inkomen, huishoudgrootte en persoonlijke situatie. Verder kijken we naar ons eigen huurbeleid en houden we rekening met uw huidige huur ten opzichte van de maximale huur die we mogen vragen.

Wat is het huurverhogingspercentage voor 2018?

Voor de sociale huurwoningen is de huurverhoging gebaseerd op de hoogte van uw huidige huur ten opzichte van de maximale huur van uw woning, op uw huishoudinkomen over het jaar 2016 en op uw persoonlijke situatie. Huishoudens van vier of meer personen en huishoudens waarvan iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgen een huurverhoging van maximaal 2,8%, zelfs als het huishoudinkomen boven € 41.056 ligt.

 De maximale percentages zijn als volgt:

  • Inkomen tot en met € 41.056 of onbekend 3,9% (1,4% inflatie + 2,5%)
  • Eén van de bewoners heeft AOW-gerechtigde leeftijd 3,9% (1,4% inflatie + 2,5%)
  • Huishouden van vier of meer personen 3,9% (1,4% inflatie + 2,5%)
  • Inkomen hoger dan € 41.056 5,4% (1,4% inflatie + 4,0%)

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei een brief over de huurverhoging.

Kan ik bezwaar maken op de jaarlijkse huurverhoging?

U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uit komt. Deze kunt u teruglezen in uw brief.

Heeft u een inkomensafhankelijke verhoging gehad, dan kunt u bezwaar maken als u hier niet voor in aanmerking komt.

Is uw inkomen van 2016 onjuist?
Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2016 niet hoger is dan € 41.056? U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2016 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst.

Is uw inkomen in 2017 gedaald?
U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2016 wel boven € 41.056 lag, maar in 2017 is gezakt tot onder die grens. In dat geval moet u dit zelf aantonen door bij uw bezwaarschrift inkomensverklaringen over 2017 (u kunt deze downloaden via mijnBelastingdienst.nl of opvragen bij de Belastingtelefoon 0800-0543, dit kan vanaf juni 2018) van alle leden van het huishouden toe te voegen en een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2018. Deze kunt u opvragen bij de gemeente.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt?
Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u terug op www.woonmensen.nl. Bij uw bezwaar voegt u uw zorg- en WMO-indicatie.

AOW-leeftijd
Als er binnen uw huishouden één of meer bewoners zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben per 1 juli 2018 kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huishoudgrootte
Als uw huishoudhouden per 1 juli 2018 uit vier of meer personen bestaat, kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Bij uw bezwaar voegt u een uittreksel uit de Basisregistratie personen van één van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven per 1 juli 2018. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met uw huurverhoging dan kunt u voor de ingangsdatum van de jaarlijkse huurverhoging een formulier bij de Woonmensen inleveren. U kunt dit formulier opvragen bij de Huurcommissie

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt en heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen ook bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u terug op voorwaarden chronisch ziek of gehandicapt. Bij uw bezwaar voegt u uw zorg- en WMO-indicatie.

Ik heb de AOW-leeftijd bereikt per 1 juli, maar ik heb een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad. Kan ik bezwaar maken?

Als er binnen uw huishouden één of meer bewoners zijn die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben per 1 juli 2018 kunt u ook bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Hier kunt u eventueel u AOW-leeftijd nagaan: berekenen AOW-leeftijd.

Wat houdt de jaarlijkse huurverhoging in voor een vrije sectorwoning?

Per 1 juli wordt de huur van de vrije sector woningen verhoogd met verschillende percentages afhankelijk van de inflatie (CPI-index, consumentenprijsindexcijfer) van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid. De berekening van de jaarlijkse huurverhoging maakt deel uit van uw getekende huurovereenkomst. Bezwaar maken kan alleen via de kantonrechter.

Mijn huurprijs wordt verhoogd, heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Als u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt u uw recht op huurtoeslag ook als de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de huurtoeslaggrens. Is uw inkomen gewijzigd en uw nieuwe huurprijs boven de huurtoeslaggrens dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. 

Huurverhoging na een woningverbetering moet u wel altijd zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Heeft u de afgelopen jaren inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen gedaald, dan kunt u een verzoek doen voor huurverlaging. Stuur een verzoek met een toelichting naar klantenservice@woonmensen.nl. Stuur mee: een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen. Inkomensverklaringen van alle bewoners, uitgezonderd inwonende kinderen. De inkomensverklaringen kunt u opvragen bij de Belastingdienst. De gegevens mogen maximaal 3 maanden oud zijn. Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst 2 maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Als u verhuist, zijn de inkomensregels pas van toepassing.

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht.

Waarom wordt de huur jaarlijks verhoogd in juli?

Wij begrijpen uw zorg en beamen dat corporaties er zijn om betaalbare huurwoningen te bieden en niet om enorme winsten te maken. Corporaties en daarmee ook de Woonmensen is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Betaalbare huren is een belangrijke opgave voor de Woonmensen en wij staan dan ook achter het in 2015 gesloten sociaal akkoord met Aedes en de Woonbond om huren te matigen. Dat is ook gebeurd, in 2017 was er de laagste huurstijging sinds jaren.

Met de opbrengsten van de huren wil de Woonmensen de komende jaren meer huizen energiezuiniger en duurzamer maken en huren verder matigen. De maatschappelijke opgaven (meer verduurzaming, meer bouwen en huurmatiging) zijn namelijk groot, dat kost veel geld en niet alles kan tegelijk.

Hierin moeten we keuzes maken voor de korte en langere termijn.

Dit betekent dat sommige corporaties wel genoeg ruimte hebben voor een verdere huurmatiging,

Bij  de Woonmensen is de financiële ruimte hiervoor beperkt.

Meer vragen (8)

Navigatie

Vertalen / Translate