Inwoning

Als iemand bij u komt inwonen, dan moet u dat bij ons aangeven. Inwoning is namelijk niet altijd toegestaan. Zo is overbewoning bijvoorbeeld een reden om een aanvraag af te wijzen. Als huurder blijft u verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en alleen úw naam blijft op de huurovereenkomst staan.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Ja, wij willen dat graag weten. Dit kunt u doorgeven via het online formulier inwoning. Degene die bij u komt inwonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een bevestiging waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U dient zelf als hoofdhuurder de aanvraag tot inwoning in te dienen.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Ja, u kunt ons dit laten weten via het online formulier inwoning.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleer dit zelf op www.belastingdienst.nl/toeslagen. De wijzigingen in uw situatie moet u zelf doorgeven.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, er dient toestemming te worden gevraagd voor inwoning. U kunt dit aanvragen via een online formulier inwoning. Alleen de hoofdhuurder kan deze aanvraag indienen.

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.