Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. In april krijgt u een brief met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de inflatie, de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie.

Voor 2021 heeft de overheid bepaald dat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit geldt niet voor parkeerplaatsen en bergingen. Deze huurprijzen worden per juli verhoogd worden met inflatie. Daarnaast wordt de huurprijs van vrije sector huurwoningen met maximaal 2,4% (inflatie + 1%) verhoogd.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Normaal gesproken passen we op 1 juli de huurprijzen aan. Om de huuraanpassing te bepalen kijken we naar de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie, zoals uw huishoudinkomen.

De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. De maximale huur van uw woning kunt u hier narekenen.

Voor vrijesectorwoningen gelden andere regels.

Wat wordt de nieuwe huurprijs?

Voor 2021 heeft de overheid bepaald dat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit geldt niet voor parkeerplaatsen en bergingen. Deze huurprijzen worden per juli verhoogd worden met inflatie. Daarnaast wordt de huurprijs van vrije sector huurwoningen met maximaal 2,4% (inflatie + 1%) verhoogd.

Wanneer verandert de huurprijs?

Voor 2021 heeft de overheid bepaald dat de huurprijzen van alle sociale huurwoningen niet verhoogd mogen worden. Dit geldt niet voor parkeerplaatsen en bergingen. Deze huurprijzen worden per juli verhoogd worden met inflatie. Daarnaast wordt de huurprijs van vrije sector huurwoningen met maximaal 2,4% (inflatie + 1%) verhoogd.

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in voor een vrijesectorwoning?

Per 1 juli wordt de huur van de vrijesectorwoningen verhoogd. Hoe hoog de huurverhoging is, is afhankelijk van de inflatie en/of consumentenprijsindexcijfer van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid.

De huurverhoging voor 2021 is wettelijk maximaal 2,4% (inflatie + 1%).

Bent u het niet eens met de huurverhoging, neem dan contact met ons op. Komen we er samen niet uit, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Als mijn huurprijs verandert, heeft dit dan gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Heeft u uw woning veranderd en daardoor een huurverhoging gekregen? Dan moet u dit wel zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Kan ik huurverlaging krijgen?

Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Op deze pagina leest u hier meer over.

Ook in sommige andere gevallen kunt u huurverlaging aanvragen.

Had u in het verleden bijvoorbeeld een hoger inkomen, dan heeft u mogelijk een extra hoge huurverhoging gehad. Is uw inkomen daarna gedaald tot onder de inkomensgrens (€ 44.656)? Dan kunt u vragen om de extra huurverhoging terug te draaien. Dit kan alleen voor de laatste twee huurverhogingen.

Als wij bij de jaarlijkse huuraanpassing per juli zien dat uw inkomen (over 2019) tot een lagere inkomenscategorie is gedaald, dan verlagen wij uw huur tot een euro onder de huurtoeslaggrens. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een verdere huurverlaging of is uw inkomen ná 2019 gedaald, dan kunt u zelf een voorstel tot huurverlaging indienen. Hieronder leest u hoe u dit doet:

  • U kunt een voorstel tot huurverlaging op ieder moment in het jaar met een toelichting sturen naar woonzaken@woonmensen.nl.
  • Stuur mee: een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen. U kunt dit uittreksel ook downloaden via mijnoverheid.nl.
  • Stuur ook mee: inkomensverklaringen van alle bewoners, behalve inwonende kinderen. De inkomensverklaringen kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
  • De gegevens mogen niet ouder zijn dan drie maanden.

Wordt uw verzoek goedgekeurd? Dan gaat de huurverlaging op zijn laatst twee maanden na de goedkeuring in. U krijgt geen huur terug over de periode daarvoor.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Wel kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrijesectorwoning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.

Als u verhuist, zijn de inkomensregels pas van toepassing en komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning, kan de huur verhoogd worden. U hoort dit altijd vooraf van ons.

Ik heb moeite om de huur te betalen. Wat kan ik doen?

Heeft u moeite om uw huur te betalen? Bel dan even met onze afdeling Huurincasso via (055) 548 48 48. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.