Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. In april krijgt u een brief met de nieuwe huurprijs. De nieuwe huurprijs is gebaseerd op de inflatie, de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie.

Voor 2022 is de huurverhoging nog niet bekend.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Normaal gesproken passen we op 1 juli de huurprijzen aan. Om de huuraanpassing te bepalen kijken we naar de kwaliteit van uw woning, uw huidige huurprijs en uw persoonlijke situatie, zoals uw huishoudinkomen.

De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. De maximale huur van uw woning kunt u hier narekenen.

Voor vrijesectorwoningen gelden andere regels.

Wat wordt de nieuwe huurprijs?

Voor 2022 is de huurverhoging voor sociale huurwoningen nog niet bekend. Voor huurwoningen in de vrije sector ligt de verhoging op maximaal 3,3% (inflatie + 1%).

Wanneer verandert de huurprijs?

Per 1 juli 2022 kan de huurprijs veranderen. U krijgt hier in april een brief over. Voor 2022 is de huurverhoging voor sociale huurwoningen nog niet bekend. Voor huurwoningen in de vrije sector ligt de verhoging op maximaal 3,3% (inflatie + 1%).

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing in voor een vrijesectorwoning?

Per 1 juli wordt de huur van de vrijesectorwoningen verhoogd. Hoe hoog de huurverhoging is, is afhankelijk van de inflatie en/of consumentenprijsindexcijfer van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid.

De huurverhoging voor 2022 is wettelijk maximaal 3,3% (inflatie + 1%).

Als mijn huurprijs verandert, heeft dit dan gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst en als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht thuisgestuurd.

Heeft u uw woning veranderd en daardoor een huurverhoging gekregen? Dan moet u dit wel zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Wel kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrijesectorwoning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800 en in veel gevallen niet boven de € 750. Ook verlagen we de huur weer als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.

Als u verhuist, zijn de inkomensregels pas van toepassing en komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning, kan de huur verhoogd worden. U hoort dit altijd vooraf van ons.

Ik heb moeite om de huur te betalen. Wat kan ik doen?

Heeft u moeite om uw huur te betalen? Bel dan even met onze afdeling Huurincasso via (055) 548 48 48. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.