Bewonerscommissie

De bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een complex en zijn namens alle bewoners de gesprekspartner van de Woonmensen bij bijvoorbeeld grootonderhoud. De bewonerscommissies worden aangestuurd door de huurdersbelangenvereniging.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen alle huurders in een woongebouw en komen op voor de algemene belangen.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Denk aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Hoe start ik een bewonerscommissie?

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De bewonerscommissie organiseert een bewonersavond wanneer er onderwerpen spelen in de wijk.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met de Woonmensen?

Minimaal een maal per jaar overlegt een bewonercommissie met de Woonmensen om alle relevante onderwerpen te bespreken.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen op.

Wat doet de huurdersbelangenvereniging?

De huurdersbelangenvereniging houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de woningcorporatie. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdelingsbeleid, verkoop, kwaliteitsbeleid, enzovoort.