Corporatieraad

Het vergroten van invloed van bewoners en stakeholders is een van de speerpunten uit ons koersplan. Dat kan met de Corporatieraad. Het doel is kennis vanuit de ‘de rauwe maatschappelijke werkelijkheid’ van betrokken burgers op de agenda van de Woonmensen zetten. Het onderstaande artikel maakt alles duidelijk.

 

Het idee is inmiddels drie jaar oud en de proef is gestopt. Maar de leden van de Corporatieraad van de Woonmensen weten niet van ophouden. “Waarom stoppen als er nog zoveel ideeën leven?”

Corporatieraad, de proef voorbij 

Een krachtige maatschappelijke verbinding opbouwen met lokale partners door de rauwe werkelijkheid uit het werkgebied voor het voetlicht te brengen. Dat was het doel dat Aedes, Nyenrode en Atrivé voor ogen hadden toen ze in 2015 begonnen met de proef van de Corporatieraad. Vijf corporaties namen deel, waaronder de Woonmensen.

Directeur-bestuurder Vincent van Oordt van de Woonmensen was vanaf het begin enthousiast over het initiatief: “Het is belangrijk om ruimte te geven aan ‘anders kijken’. Door onze organisatie kijken we niet altijd buiten de geijkte lijnen. De leden van de Corporatieraad doen dat wel. Ze staan midden in de samenleving en worden geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken waar wij als corporatie wellicht iets mee kunnen. Of niet, maar dan komt het bij onze netwerkpartners terecht. Het gaat erom dat belangrijke thema’s op de agenda komen en dat daardoor nieuwe oplossingsmogelijkheden komen.” 

Enthousiast was ook Berry Prins, ondernemer uit Apeldoorn, die door de Woonmensen gevraagd werd als voorzitter: “We begonnen in september 2015, eigenlijk nog voordat de proef officieel gestart was. Maar waarom wachten als je er klaar voor bent?” Samen werd een groep van 15 personen benaderd om mee te doen met de Corporatieraad. Berry: “We zeiden ook echt ‘meedoen’ in plaats van ‘zitting nemen in’. Ik wil het niet te formeel maken en mensen niet bij voorbaat afschrikken.”

De Corporatieraad van de Woonmensen bestond al snel uit personen van allerlei pluimage. Berry: “We hebben bijvoorbeeld een schooldirecteur, een kunstenaar, een wijkagent, een huisarts, een gehandicapte huurder, een Turkse ondernemer en meer mensen van verschillend pluimage. Sommigen zijn huiseigenaar, anderen huren van een corporatie. De enige overeenkomst is dat ze allemaal op eigen titel in de Corporatieraad zaten. Niemand spreekt namens een organisatie. De wijkagent die tijdens de eerste vergadering in uniform kwam, werd dan ook meteen door de groep aangesproken. Omdat hij niet namens de politie sprak, maar namens zichzelf, kon hij de volgende keer beter in vrijetijdskleding komen. En dat gebeurt.”

Berry: “Het mooie is dat ik als voorzitter zulke dingen niet hoef te sturen. Ik zorg alleen voor een sfeer waarin iedereen zich vrij voelt om dingen in te brengen. Ik denk dat dat ook onze kracht is. Niet alleen in de omgang naar elkaar toe, maar ook inhoudelijk is het prettig als je je niet geremd voelt om iets te zeggen. Op die manier ontstond overigens ook al snel een lange lijst met ideeën. Bijna alle thema’s spelen op het niveau van de wijk, zoals integratie van nieuwe buren en statushouders, normvervaging van groepen, begeleid wonen, omgaan met verwarde of dementerende buren, ontzorgen van de mantelzorger, zwerfjongeren of ondersteunen van startende buurtondernemers. Allemaal thema’s die we graag bij de Woonmensen geagendeerd willen zien. We geven ook verrassende oplossingsrichtingen mee. En kan de Woonmensen er zelf niets mee, dan agendeert zij het elders. Zo maken we samen de maatschappij steeds een beetje mooier.”

Vincent van Oordt deelt die mening: “De Corporatieraad voegt écht iets toe aan de maatschappij. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan de integratie van statushouders. De Corporatieraad kwam met het idee om deze mensen beter op te vangen in de buurt. Al snel werd het project echter breder getrokken tot ‘Ken je buren’. Niet alleen vluchtelingen, iedereen die nieuw in een buurt komt wonen heeft immers behoefte aan een warm welkom. Zo wierpen buren zich op als begeleiders om nieuwe bewoners voor te stellen in het complex en om ze wegwijs te maken in de dagelijkse gang van zaken.”

Fritz de Haan is leerkracht en werd in het tweede jaar gevraagd om aan te haken. Ook hij is onder de indruk van de kracht van de Corporatieraad: “In de eerste plaats vind ik het vooral erg boeiend om zoveel verschillende meningen te horen van mensen die midden in de maatschappij staan. Maar het viel me al vrij snel op hoe we die meningen konden clusteren tot bruikbare adviezen voor de Woonmensen. We gebruiken hiervoor de ‘probleemcarrousel’ waarbij we systematisch alle thema’s in groepsverband bespreken.”

De Corporatieraad zoals die door Aedes, Nyenrode en Atrivé als pilot werd neergezet had adviesrecht. In Apeldoorn zien ze dat anders. Berry Prins: “Wij hoeven geen onderdeel te zijn van de hiërarchie van de organisatie, maar staan er liever als denktank naast. Dat knelt minder en is comfortabeler voor ons, maar ook voor de Woonmensen. Zij hóeven niets te doen met de ideeën die we voorleggen. In de praktijk zien we gelukkig het tegenovergestelde en worden onze thema’s veelvuldig omarmd.”

De vrijblijvendheid werpt ook op andere vlakken zijn vruchten af, merkt Berry: “De leden van de Corporatieraad zitten nergens aan vast. We zijn geen vergadertijgers en je kunt instappen of ‘de club’ verlaten wanneer je wil. De drempel om mee te doen is daardoor laag en mensen blijven enthousiast. We hebben dan ook geen moeite om de grootte van de Corporatieraad op peil te houden. Ook dit jaar hebben we weer nieuwe mensen verwelkomd. Dat geeft weer een nieuw elan en een frisse blik. Wel zo prettig!”

Waar de landelijke proef al is afgelopen, gaat de Corporatieraad van de Woonmensen dus vrolijk door. Volgens Fritz de Haan is dat niet alleen omdat er steeds weer nieuwe ideeën komen, maar ook omdat het gewoon past bij de huidige maatschappij. “Vanuit corporaties is behoefte aan mensen die actief meedenken met het beleid van de organisatie. Andersom vinden de deelnemers het leuk om te zien dat de corporatie, of een van de netwerkpartners, een thema omarmt dat door hem of haar is aangedragen. En zolang je samen het nut ziet, waarom zou je dan stoppen?”

Is iedere woningcorporatie dan gebaat bij een Corporatieraad? Berry Prins is er van overtuigd: “Je bindt mensen aan je op een manier en niveau waarop men actief iets bijdraagt aan de discussie en aan de eigen samenleving. Dat motiveert enorm en past beter bij de huidige participatiemaatschappij. Je moet het alleen niet te ingewikkeld maken. Bij de proef werd de Corporatieraad in eerste instantie gepresenteerd als nieuwe bestuurslaag, naast een Raad van Commissarissen. Maar dat is helemaal niet nodig. Houd het laagdrempelig, zonder allerlei verplichtingen over en weer. En kijk gewoon ieder jaar met elkaar of het nog bevalt. Als mensen plezier hebben, zijn ze gemotiveerd en komen de beste ideeën boven tafel.”

De Woonmensen werkt sinds 2015 met een Corporatieraad. Voorzitter Berry Prins is met zijn team, in wisselende samenstelling, inmiddels zijn derde jaar ingegaan. Vele thema’s zijn voorbij gekomen en diverse ideeën staan nog op stapel. Meer weten over de Corporatieraad? Neem contact op met de afdeling Communicatie van de Woonmensen.


 

 

 

Navigatie

Vertalen / Translate