BetereBuurtPot

Veel huurders hebben goede ideeën voor hun buurt. De Woonmensen en huurdersbelangenvereniging WijZijn ondersteunen dat graag! Er is een potje geld dat u kunt gebruiken voor verbeteringen in uw buurt. In de spelregels leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Veel gevraagd over BetereBuurtPot

Waar is de BetereBuurtPot voor bedoeld?

De BetereBuurtPot is bedoeld voor kleine acties, vooral in uw eigen complex of buurt. Als uw idee bijdraagt aan een betere buurt en beter contact tussen buurtbewoners én de meeste buurtbewoners zijn het met u eens, dan heeft u de meeste kans dat u gebruik kunt maken van de BetereBuurtPot.

Welke idee├źn komen in aanmerking voor de BetereBuurtPot?

Denk aan een gezamenlijke schoonmaakdag in de buurt, een buurtsportdag voor jongeren of het opknappen van een gezamenlijk trappenhuis.

Heeft u een goed idee voor uw buurt, vul dan het BetereBuurtPot formulier
in.

Wie kan een aanvraag indienen voor de BetereBuurtPot?

Het BetereBuurtPot formulier
moet ingedient worden door een bewonerscommissie of een groep huurders van minimaal vijf woningen uit één complex, straat of buurt.

Wat zijn de spelregels (voorwaarden) om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot?

Om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot, moet uw idee aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Buren steunen uw idee (minimaal vijf woningen).
 • Het doel van uw idee is goed beschreven en past binnen de Woningwet.
 • Het idee komt ten goede aan huurders in buurten van de Woonmensen.
 • Het idee versterkt de zelfredzaamheid van bewoners.
 • Bewoners voeren zelf het idee uit, eventueel met hulp van anderen.
 • Het idee is geen kerntaak van een andere partij zoals bijvoorbeeld de gemeente.
 • De aanvraag past binnen het maximale budget van € 2.500 per idee.
 • De bijdrage van de Woonmensen moet in verhouding staat tot de activiteit.
 • De aanvraag is eenmalig en niet structureel.
 • Het idee heeft geen politieke, religieuze of persoonlijke doelen.
 • De bijdrage wordt niet gebruikt voor arbeidskosten.
 • Na afloop hoort de Woonmensen graag hoe uw project is verlopen. Denk aan foto's, bonnen en verslagen.

Hoe wordt het bedrag uit de BetereBuurtPot uitbetaald?

Binnen één maand nadat uw idee is goedgekeurd wordt het afgesproken bedrag op het rekeningnummer gestort dat u heeft aangegeven.

Als wij een bedrag uit de BetereBuurtPot ontvangen voor ons idee, moeten we dan laten zien hoe we dat besteden?

Ja. Binnen drie maanden na de uitvoering van uw idee moet u de uitgaven laten zien. We ontvangen ook graag een kort verslag en foto's. De foto's en het verslag kunnen wij gebruiken voor publicaties.

Als uw uitleg over hoe u het bedrag heeft besteed onvoldoende is, moet u het bedrag aan ons terugbetalen.

Welk bedrag uit de BetereBuurtPot kunnen wij ontvangen?

Dat is helemaal afhankelijk van uw plan. Samen met huurdersbelangenvereniging WijZIjn kijken wij naar uw aanvraag. Als uw idee aan alle voorwaarden voldoet, kunt u maximaal € 2.500 ontvangen.

Wie bepaalt of ons idee in aanmerking komt voor de BetereBuurtPot?

De Woonmensen en huurdersbelangenvereniging WijZijn kijken samen naar uw idee en bepalen samen of uw idee in aanmerking komt.