Medewerkers in de buurt

Heeft u vragen over uw woning of uw woonomgeving, dan kunt u terecht bij uw eigen contactpersonen in uw wijk.

Technisch beheerders
Vragen over uw woning en de woonomgeving kunt u ook voorleggen aan de beheerder van uw wijk. De technisch beheerders van de Woonmensen zijn: Jeroen Dijk, Albert Pool en Hans Vorstenbosch. U kunt ze bijvoorbeeld vragen stellen over technische aspecten van uw woning, onderhoudsplannen, energievragen, klussen in uw woningen, etc.

Sociaal beheerders
De sociaal beheerders en buurtbeheerders zijn vooral uw aanspreekpunt als het gaat om prettig wonen in uw buurt. De sociaal beheerder luistert, observeert, bemiddelt bij burenruzies en helpt bij de activiteiten en projecten voor en door bewoners. De sociaal en buurtbeheerder zijn ook huismeesters. Wellicht betaalt u hier ook voor via de servicekosten. Het is hun taak bewoners te adviseren op het gebied van onder meer veiligheid en het voorkomen van vervuiling en vandalisme.  

Buurtonderhoudsteam
Om onze huurders te helpen de buurt netjes te houden, schakelt de Woonmensen het buurtonderhoudsteam in. In uw buurt heeft u de gezichten van het buurtonderhoudsteam misschien al eens gezien. De enthousiaste mannen zijn medewerkers van Lucrato die bij de Woonmensen zijn gedetacheerd. Hun werkzaamheden zijn heel divers. Van papier prikken tot platte daken schoonmaken, groen onderhouden en klusjes in en om de woningen. Twijfelt u of ze iets voor u kunnen doen? Spreek ze gerust aan want het buurtonderhoudsteam loopt dagelijks door de wijk.


Ed, Dave, Peter en Sjaak van het buurtonderhoudsteam

Navigatie

Vertalen / Translate