Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij het Wmo-loket Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Heeft u door ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u via Wmo-loket een aanvraag doen voor een aanpassing.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Een verhoogde toiletpot wordt in uitzonderlijke gevallen vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw situatie en de gekozen uitvoering. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. De Wlz wordt uitgevoerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden. Een verhoogde toiletpot is ook bij diverse bouwmarkten te koop. U kunt de pot zelf door een installateur laten plaatsen. Beugels kunt u kopen bij een bouwmarkt of thuiszorgwinkel. Deze kunnen niet door ons geplaatst worden.