Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat doen jullie als er in mijn woning een risico voor asbest bestaat?

Als asbest een gevaarlijke situatie oplevert, dan laten we het altijd verwijderen en afvoeren. Is uw woning na 1994 gebouwd, dan is er tijdens de bouw geen asbest gebruikt.

Is asbest gevaarlijk?

Asbest is regelmatig gebruikt bij het bouwen van huizen tot 1993. Tegenwoordig wordt het niet meer gebruikt. Asbest is lang niet altijd gevaarlijk. Alleen wanneer het in kleine vezeldeeltjes in de lucht zweeft en veel ingeademd wordt, is het slecht voor de gezondheid. De asbest die in woningen zit, is echter bijna altijd verwerkt in verhard materiaal.

Hoe weet ik of ergens asbest in zit?

Dat kunt u nooit zelf met zekerheid vaststellen. Asbest is alleen zichtbaar onder de microscoop. Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan met 100% zekerheid vaststellen of ergens asbest in zit. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waar kan asbest in mijn woning zitten?

Asbest kan op veel plekken zitten. In muren, daken, vloerbedekking, kachels en huishoudelijke apparaten. Asbest heeft allerlei verschillende vormen. Het kan gemengd zijn met cement, gebruikt zijn als plaat of verwerkt zijn tot een soort wol, qua structuur vergelijkbaar met steenwol of glaswol. Asbest kan ook voorkomen in de onderlaag van kunststofzeil uit de jaren '70.

Op welke manieren kan asbest verwerkt zijn?

Asbest kan op twee manieren zijn verwerkt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Kan er asbest in mijn woning zitten?

Als uw woning vóór 1993 is gebouwd, dan kan er asbest in uw woning zitten. Daarna werd asbest verboden en dus niet meer gebruikt. Kijkt u bij de vragen over hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest voor voorbeelden.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit, vraag ons altijd eerst advies. Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen. Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Wilt u asbest verwijderen, neem dan contact met ons op.

Waarom wordt al het asbest in woningen niet verwijderd?

Omdat daar niet altijd een dringende reden voor is. De aanwezigheid van hechtgebonden asbest in woningen is niet per definitie gevaarlijk. Als wij onderhoud plegen in een woning en vermoeden dat er asbest aanwezig is, doen wij altijd een asbestinventarisatie en wordt asbest eventueel verwijderd.

Waar houden jullie rekening mee als asbest gesaneerd wordt?

Veiligheid staat voorop, voor u en uw buren, onze werknemers en de aannemer. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Kan ik klussen in mijn woning bij een vermoeden van asbest?

Als u het vermoeden heeft dat er asbest in uw woning zit, ga dan nooit zomaar klussen. Neem eerst contact met ons op. Het schuren, breken, afspuiten met een hogedrukspuit of het boren in asbesthoudend materiaal is gevaarlijk en is zelfs strafbaar.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

U vindt meer informatie op de website van de overheid.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Ja, wij stellen het op prijs als u het ons laat weten. Dit kan via de klantenservice 

op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur via (055) 548 48 48

. Bewerk asbest nooit. Dus niet hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten daken van bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.