Doorschuiven

Doorschuiving is een verhuizing binnen een wooncomplex. Stel, u woont in een flat op de vierde verdieping en zou graag in hetzelfde gebouw op de begane grond wonen. Dit verzoek kunt u dan onder bepaalde voorwaarden bij ons indienen.

Veel gevraagd over Doorschuiven

Wat is doorschuiving?

Doorschuiving is een verhuizing binnen een wooncomplex. Stel, u woont in een flat op de vierde verdieping en zou graag in hetzelfde gebouw op de begane grond wonen. Dit online formulier doorschuiving kunt u dan onder bepaalde voorwaarden bij ons indienen.

Het is niet zo dat u per definitie de woning van uw keuze aangeboden krijgt. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de woning aan een ander moet worden toegewezen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de mogelijkheden die wij voor doorschuiving bieden.

Kan ik doorschuiven binnen mijn complex?

Doorschuiving kan alleen als uw woning zich binnen hetzelfde complex bevindt. Uw eigen woning moet eenzelfde type woning zijn met een gelijk aantal slaapkamers. Daarnaast mag u geen huurachterstand hebben en/of overlast veroorzaken en moet uw eigen woning technisch in goede staat zijn. Uw inkomen en huishoudgrootte moet ook passend zijn bij de huurprijs.

U kunt een online formulier doorschuiving indienen voor doorschuiving.

Mijn buurman gaat verhuizen en ik wil in aanmerking komen voor zijn woning. Kan dit?

U kunt alleen in aanmerking komen voor een andere woning binnen uw complex onder een aantal voorwaarden. U kunt een online formulier doorschuiving indienen.