Huur opzeggen

U kunt de huur eenvoudig via onze website opzeggen. Dit doet u via Mijn Woonmensen. De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand (let op: u kunt niet opzeggen in het weekend of op een feestdag). De opzegtermijn is een maand en staat vermeld in uw huurovereenkomst. De dag waarop u de sleutels inlevert, is de laatste betaaldag.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. Dit hoeft dus niet op de eerste van de maand.

De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus.

Valt de datum in het weekend of op een feestdag, kies dan een werkdag na die datum. 

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag, kies dan een werkdag na die datum. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders is, bijvoorbeeld na een woningruil of bij een bedrijfsruimte. De opzegtermijn staat altijd in de huurovereenkomst.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van uw huuropzegging via e-mail.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Nee, alleen de huurder, en eventuele medehuurder, die op de huurovereenkomst staat kan opzeggen. U kunt uw huur opzeggen via Mijn Woonmensen.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?

Nee, een huuropzegging is definitief, u kunt er niet op terugkomen. De woning kan al toegezegd zijn aan een nieuwe huurder. Zijn er bijzondere omstandigheden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de klantenservice

op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur via (055) 548 48 48

.

Bij het opzeggen van de huurovereenkomst wordt een eerste woningopname ingepland. Wat is dat?

Tijdens de eerste opname komt een medewerker bij u langs. We spreken we af welke klussen u nog hoort te doen voordat u gaat verhuizen.

Mag ik mijn parkeerplaats opzeggen?

Bij sommige complexen hoort de parkeerplaats bij de woning en kunt u deze niet los van de woning opzeggen. Of dit bij u het geval is kunt u vaak terugzien in uw huurovereenkomst.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt het beste even contact met ons opnemen.

Huurovereenkomst
Door het overlijden eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. Als erfgenaam heeft u verschillende mogelijkheden om de erfenis te aanvaarden dan wel te verwerpen. Hieronder leest u meer over deze mogelijkheden. Ook een notaris kan u hier meer over vertellen.

Aanvaarden

Indien u de erfenis aanvaardt, moet u de woning ontruimen binnen de termijn van twee maanden na overlijden van de huurder.  U heeft ook de bevoegdheid om de huurovereenkomst voor het einde van de eerste maand op te zeggen. U kunt de huurovereenkomst niet voortzetten. Daarnaast erft u alle overige rechten en plichten van de erflater op het moment van overlijden. Dat betekent onder meer dat u:

De huur tot aan de oplevering moet voldoen, inclusief eventuele achterstanden.
Gebreken aan de woning moet herstellen.
De woning schoon, leeg en tijdig moet opleveren.
 

Beneficiair aanvaarden

Indien u de erfenis beneficiair aanvaardt, bent u bevoegd beheershandelingen te verrichten en kunt u niet worden aangesproken voor meer schulden dan dat er opbrengsten zijn. Om de erfenis beneficiair te aanvaarden moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

Verwerpen

U kunt de erfenis ook verwerpen. Dit is raadzaam als er meer schulden dan baten in de boedel zitten. U moet dan bij de rechtbank een verklaring van verwerping van de erfenis indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij verwerping zal de Woonmensen achtergebleven zaken uit de woning verwijderen en verkopen/vernietigen. Conform de algemene huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst, hebben wij geen bewaarplicht voor deze spullen.