Adviseren

Wat doet u zelf?

  • een bewonerscommissie of werkgroep oprichten
  • aanspreekpunt van/spreekbuis namens alle bewoners zijn
  • meedenken over de onderhoudstaken
  • advies geven aan de Woonmensen

Wat doet de Woonmensen?

  • eindverantwoording voor planning en uitvoering
  • klachtafhandeling
  • bewonerscommissie/werkgroep erkennen als gesprekspartner
  • terugkoppelen welke adviezen wel of niet meegenomen worden

Ga terug naar de andere opties of vraag een gesprek aan met de Woonmensen.

Navigatie

Vertalen / Translate