Toezicht houden

Wat doet u zelf?

  • een bewonerscommissie of werkgroep oprichten
  • toezicht houden op werkzaamheden
  • klachten afhandelen
  • uitvoeringsplan voor toezicht en klachtafhandeling opstellen
  • medebewoners betrekken en informeren

Wat doet de Woonmensen?

  • eindverantwoordelijk voor planning en uitvoering
  • bewonerscommissie/werkgroep erkennen als gesprekspartner
  • initiatief nemen tot evaluatie van toezicht en klachtafhandeling
  • aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Minder servicekosten?

  • Als u het toezicht overneemt, kunnen de servicekosten dalen. In de overeenkomst die we samen sluiten maken we hier samen afspraken over.

Ga terug naar de andere opties of vraag een gesprek aan met de Woonmensen.

Navigatie

Vertalen / Translate