Inkomenstoets

Wettelijk is bepaald dat wij minimaal 90 procent van onze sociale huurwoningen moeten toewijzen aan woningzoekenden met een maximaal jaarinkomen van € 40.349. Daarom toetsen wij van alle nieuwe huurders het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen.

Veel gevraagd over Inkomenstoets

Hoe kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is een inkomensverklaring nodig. U kunt deze online aanvragen op Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
> kies voor het tabblad Inkomstenbelasting
> kies voor Belastingjaar 2019 of 2020 
> klik op het uitklapvenster naast 'inkomen 2019 of 2020'
> kies voor “ik wil een inkomensverklaring afdrukken”.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? 
U kunt uw inkomensverklaring ook telefonisch opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800-0543. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. 

Let op: heeft u geen inkomensverklaring, dan wijzen wij u geen woning toe.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een Inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Nee, u kunt om die reden geen duurdere woning huren. Uw eigen vermogen kan mee tellen bij het verzamelinkomen van de Belastingdienst. Dat inkomen is bepalend voor het toewijzen van de woning. Om het juiste inkomen te weten kunt u bij de belastingdienst het IBRI formulier opvragen. Dit kan ook door in te loggen met DigiD via mijnbelastingdienst.nl, via tabblad persoonlijke gegevens, financieel kunt u gelijk door naar mijn belastingdienst voor het aanvragen van het IBRI formulier.

 

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning in Apeldoorn hoort?

woonkeus-stedendriehoek.nl laat u op basis van uw verzamelinkomen alleen de woningen zien waarvoor u in aanmerking komt.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Dat is afhankelijk van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. Kijk voor meer informatie op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Aan welke inkomenseisen moet ik voldoen om voor een vrije sector woning in aanmerking te komen?

Om voor een vrije sector woning in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde inkomenseisen voldoen:

  • Bent u alleen of 65-plusser: u heeft een netto maandinkomen van minimaal 2,5 keer de bruto huurprijs.
  • Meerpersoonshuishoudens: u heeft een netto maandinkomen van minimaal 3 keer de bruto huurprijs.
  • U heeft een vast inkomen uit een dienstverband of eigen bedrijf. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen) worden op het inkomen in mindering gebracht. Extra inkomen uit overwerk telt alleen mee als dit beroepsmatig en structureel is.

Mijn huidige inkomen is (veel) hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een duurdere woning?

Ja, u kunt reageren op duurdere woningen. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens op woonkeus-stedendriehoek.nl. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe hogere inkomen. Wij vragen u wel aan te tonen, bijvoorbeeld met een loonstrook, dat uw inkomen hoger is. Het inkomen moet dan natuurlijk passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Mijn huidige inkomen is (veel) lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een goedkopere woning?

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens op woonkeus-stedendriehoek.nl. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe, verlaagde inkomen. Wij vragen u wel aan te tonen, bijvoorbeeld met een loonstrook, dat uw inkomen lager is. Het inkomen moet dan natuurlijk passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende en verdien meer dan € 40.349. Volgend jaar ga ik met pensioen en is mijn inkomen onder die grens, houd ik mijn inschrijfduur?

Ja, wij kijken pas naar uw inkomen op het moment dat wij u een woning aanbieden.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is een inkomensverklaring nodig. U kunt deze online aanvragen op Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD.
> kies voor het tabblad Inkomstenbelasting
> kies voor Belastingjaar 2019 of 2020 
> klik op het uitklapvenster naast 'inkomen 2019 of 2020'
> kies voor “ik wil een inkomensverklaring afdrukken”.

Lukt het niet via de website van de Belastingdienst? 
U kunt uw inkomensverklaring ook telefonisch opvragen bij de BelastingTelefoon: 0800-0543. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. 

Let op: heeft u geen inkomensverklaring, dan wijzen wij u geen woning toe.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Als u een voorlopige aanbieding heeft, moet u bij ons de inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst inleveren. Wij kijken of het inkomen passend is bij de aangeboden woning. Hoe uw inkomen wordt berekend, leest u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Dit is het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst staat. Tel de inkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt voor het passend toewijzen niet mee, ongeacht hun leeftijd. Meer informatie vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Wat zijn vrije sector woningen?

Bij een vrije sector woning ligt de huur in het begin (die huur die in het huurcontract staat) boven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. In 2022 is die grens 763,47 euro. Het gaat om de kale huur. Dus de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Hierbij gaat dus om het moment dat u de woning voor het eerst huurde. Ging het huurcontract bijvoorbeeld in 2018 in? De liberalisatiegrens was toen 710,68 euro. Was de huur in 2018 hoger dan dit bedrag? Dan is sprake van een vrije sector woning en een geliberaliseerd huurcontract.

In enkele gevallen is de huur om administratieve redenen in het verleden verlaagd. De woning is dan nog steeds een vrije sector woning.

Andersom kan het zijn dat de huurprijs van een sociale huurwoning door huurverhoging boven de liberalisatiegrens is uitgekomen. De woning is dan nog steeds een sociale huurwoning.

Bekijk hier het aanbod vrije sector woningen. U hoeft voor deze woningen niet ingeschreven te staan. Wel moet u aan bepaalde inkomenseisen voldoen. Bij een vrije sector woning krijgt u geen huurtoeslag.