Starten met huren

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Wij plannen een afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst en het opleveren van uw nieuwe woning.

Veel gevraagd over Starten met huren

Hoeveel huurwoningen hebben jullie?

Wij verhuren ongeveer 5.200 woningen en ander onroerend goed. Onze woningen staan in Apeldoorn.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

De gemeente verplicht de Woonmensen om jaarlijks een vast aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.

Wat zijn vrije sector woningen?

Bij een vrije sector woning ligt de huur in het begin (die huur die in het huurcontract staat) boven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. In 2022 is die grens 763,47 euro. Het gaat om de kale huur. Dus de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Hierbij gaat dus om het moment dat u de woning voor het eerst huurde. Ging het huurcontract bijvoorbeeld in 2018 in? De liberalisatiegrens was toen 710,68 euro. Was de huur in 2018 hoger dan dit bedrag? Dan is sprake van een vrije sector woning en een geliberaliseerd huurcontract.

In enkele gevallen is de huur om administratieve redenen in het verleden verlaagd. De woning is dan nog steeds een vrije sector woning.

Andersom kan het zijn dat de huurprijs van een sociale huurwoning door huurverhoging boven de liberalisatiegrens is uitgekomen. De woning is dan nog steeds een sociale huurwoning.

Bekijk hier het aanbod vrije sector woningen. U hoeft voor deze woningen niet ingeschreven te staan. Wel moet u aan bepaalde inkomenseisen voldoen. Bij een vrije sector woning krijgt u geen huurtoeslag.

Wat gebeurt er tijdens de oplevering van mijn nieuwe woning?

Eerst tekent u de huurovereenkomst op kantoor van de Woonmensen, daarna volgt de oplevering in de woning. Tijdens de oplevering lopen wij samen met u door de woning. De mutatieopzichter noteert bijzonderheden in een opleverrapport. Ook maakt hij afspraken met u over mogelijke nog uit te voeren werkzaamheden. Daarna krijgt u de sleutels van de woning. Vergeet niet dat de eerste huur op onze rekening moet staan voor de oplevering van uw woning.

Ik ben vergeten de meterstanden door te geven aan de energieleveranciers. Hebben jullie de beginstanden voor mij?

Bent u voor 2018 verhuisd, dan kan het zijn dat u de standen terugvindt op het sleuteluitgifteformulier. Die heeft u bij de oplevering van ons ontvangen. Kunt u het formulier niet vinden neem dan contact met ons op, in sommige gevallen kunnen wij nog iets voor u betekenen.

Sinds 2018 worden de meterstanden niet meer bij verhuizing door de Woonmensen opgenomen. Dit is een verantwoordelijkheid van de huurder. U dient uw verhuizing te melden bij de energieleverancier en de nieuwe bewoner dient zich daar aan te melden met de meterstanden.

Ik wil de oplevering van mijn woning verplaatsen. Kan dat?

Soms kan de oplevering later plaatsvinden, dan moet er wel ruimte zijn in de agenda van de technisch beheerder. U kunt contact opnemen met de klantenservice

op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur via (055) 548 48 48

. Het naar voren verplaatsen van de afspraak kan niet. Wij hebben de sleutels dan nog niet of er wordt nog gewerkt. De ingangsdatum van de huurovereenkomst en de huurbetaling veranderen niet.

Hoe bepaalt de Woonmensen de huurprijs?

We houden rekening met de kwaliteit van de woning en de betaalbaarheid voor verschillende doelgroepen. 

Wat doe ik met de post van de vorige bewoner?

Stuur de post 'retour afzender'. Streep het adres door en vermeld 'retour afzender'. Een postzegel is niet nodig. In verband met de privacy geven wij het nieuwe adres van de vertrokken huurder niet door.