Urgentie

Het kan gebeuren dat u door persoonlijke omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig hebt. Het is belangrijk dat u eerst zelf actief op zoek gaat naar een andere woning. Lukt dat niet, dan kunt u (als sprake is van een bijzondere situatie) urgentie aanvragen. Als de onafhankelijke urgentiecommissie de aanvraag positief beoordeelt, kan de Woonmensen u met voorrang een woning toewijzen.

Veel gevraagd over Urgentie

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning in Apeldoorn?

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning op woonkeus-stedendriehoek.nl. U krijgt geen voorrang.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in Apeldoorn?

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u huurt nu minimaal 12 maanden zelfstandige woonruimte in de regio Stedendriehoek;
  • u staat nu minimaal 12 maanden ingeschreven in de regio Stedendriehoek;
  • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek;
  • u heeft een positieve verhuurdersverklaring

Meer informatie

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Een urgentieverklaring aanvragen kost € 30.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning in Apeldoorn krijgen?

Nee, u kunt terecht bij andere instellingen voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op woonkeus-stedendriehoek.nl. U krijgt geen urgentie. Wel kunt u kijken naar de voorwaarden en mogelijkheden van lotingwoningen op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning in Apeldoorn. Hoe regel ik dat?

U kunt zich melden bij de gemeente voor een WMO-indicatie. Na beoordeling door deskundigen kunt u in Apeldoorn een medische urgentie voor aangepaste woningen krijgen. In Apeldoorn zoekt de gemeente zelf een passende WMO-kandidaat bij een aangepaste woning of wordt de woning aangeboden via woonkeus-stedendriehoek.nl.

Ik heb een nieuwe baan in Apeldoorn. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, hier is geen voorrangsregeling voor. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning in Apeldoorn?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich op woonkeus-stedendriehoek.nl inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning.