Zorgwoning

Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning die toegankelijk is met een rolstoel. Bovendien ligt de woning dicht bij een zorglocatie of een zorgsteunpunt van waaruit 24 uur per dag zorg geleverd kan worden.

Voor zorgwoningen gelden speciale regels. U moet hiervoor ingeschreven staan bij woonkeus-stedendriehoek.nl. Ook als u een hoger inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een zorgwoning.

> bekijk de folder over zorgwoningen in Apeldoorn

> we hebben momenteel ook een Fokuswoning te huur

Veel gevraagd over Zorgwoning

Ik zoek een zorgwoning in Apeldoorn. Hoe regel ik dat?

Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning dient u een geldige zorgindicatie te hebben waaruit blijkt dat de zorgvraag structureel, voor ten minste één jaar is. Tevens dient u ingeschreven te staan bij Woonkeus Stedendriehoek. Het is belangrijk om aan te geven dat u een zorgindicatie heeft (vinkje aanzetten). U dient zelf te reageren op een zorgwoning welke via de website van Woonkeus Stedendriehoek wordt aangeboden. Voor informatie en inschrijving kunt u terecht op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Wat is een zorgwoning?

Een zorgwoning is een zelfstandige huurwoning die toegankelijk kan zijn met een rolstoel. Bovendien ligt de woning dicht bij een zorglocatie of een zorgsteunpunt van waaruit 24 uur per dag zorg geleverd kan worden. U woont dan wel zelfstandig én kunt 24 uur per dag gebruik maken van de voorzieninge van de nabijgelegen zorglocatie. Meer informatie kunt u ook vinden op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Hoe kom ik in aanmerking voor een zorgindicatie?

U kunt de zorgindicatie op de volgende manieren aanvragen.

- Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), tel. 088-7891000

- Bij de Gemeente Apeldoorn kunt u terecht voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), tel. 14055

- Bij de wijkverpleging van thuiszorgorganisaties kunt u terecht voor zorg vanuit de basispakket zorgverzekering. De wijkverpleging biedt u hulp bij wassen een aankleden, medische verzorging.

Waar heeft de Woonmensen zorgwoningen?

De Woonmensen heeft de volgende zorgwoningen: De Groene Hoven (Kerschoten), Kristal (Zuidbroek), De Veste (Componistenkwartier), Symfonie (Componistenkwartier) en Nieuw Zuidzicht (Vogelkwartier).