Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Woont u in een gebouw waarin koop- en huurwoningen zitten? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Wij vertegenwoordigen als eigenaar onze huurders binnen de VvE. Kopers worden automatisch lid van een VvE. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering worden de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Veel gevraagd over Informatie over een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Ik woon in een Vereniging van Eigenaren complex. Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiën en gedeelten van het gebouw. De appartementen in het woongebouw waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn kopers en wij zijn eigenaar van een aantal huurwoningen.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons. De commissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de Vereniging van Eigenaren-vergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie uit te voeren.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw.

Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (buiten uw eigen woning), bijvoorbeeld in verband met uw handicap. Of u wilt graag zonwering of zonnepanelen op het dak? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaren?

Een VvE neemt vooral beslissingen over:

  1. Het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bijvoorbeeld: de gemeenschappelijke ruimten (entree, trappen), de buitenkant (dak, gevel) en de gemeenschappelijke voorzieningen/installaties (standleidingen, lift, riolering, verwarming in gemeenschappelijke ruimten).
  2. Het netjes houden en schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
  3. Hoe er binnen het gebouw met elkaar wordt omgegaan. De VvE stelt eventueel leefregels of een huishoudelijk reglement hier voor op.
  4. De hoogte van de VvE bijdrage om (onderhoud etc.) te betalen. Deze bijdrage wordt geïnd bij alle eigenaren.
    Veel VvE's vragen een professionele beheerder om dit soort zaken voor hen te regelen. De beheerder voert in feite de besluiten van de VvE uit.