Passend toewijzen

Als u op zoek bent naar een huurwoning, dan is het prettig wanneer de huurprijs aansluit bij uw inkomen. Sinds 1 januari 2016 doet de Woonmensen aan 'passend toewijzen'. Wie een laag inkomen heeft, hoeft niet te duur te wonen. Daarnaast zorgen we dat u voldoende kans maakt op een woning die bij uw inkomen en gezinssituatie past. Verdient u juist iets meer? Ook dan houden we woningen betaalbaar en bereikbaar.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Sinds 1 januari 2016 moet de Woonmensen woningen passend toewijzen. Dat betekent dat wij onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet past bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen. 

Meer informatie

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe wettelijke regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De woningcorporatie moet zorgen dat de hoogte van uw huur aansluit bij de hoogte van uw inkomen en gezinsgrootte. Dit noemen we passend toewijzen. U kunt daarom niet meer op alle woningen reageren. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

Ik huur een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere huurwoning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen. 

Meer informatie

Ik reageer op een woning op de website van Woonkeus Stedendriehoek en ik krijg de melding 'U kunt niet op de deze woning reageren'. Hoe komt dat?

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen en/of huishoudgrootte. Staan uw inkomensgegevens en aantal meeverhuizende personen goed bij uw inschrijving? Dan reageert u op een woning die niet past bij uw situatie. Ook als u niet aan andere voorwaarden voldoet die bij een woning horen, krijgt u een melding. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 55 jaar en op een seniorenwoning reageert.

Mijn huidige inkomen is (veel) hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik nu reageren op een duurdere woning?

Ja, u kunt reageren op duurdere woningen. Zorg dat uw huidige inkomen juist ingevuld is bij uw persoonlijke gegevens op woonkeus-stedendriehoek.nl. Wij kunnen de woning toewijzen op basis van het nieuwe hogere inkomen. Wij vragen u wel aan te tonen, bijvoorbeeld met een loonstrook, dat uw inkomen hoger is. Het inkomen moet dan natuurlijk passend zijn bij de woning waarop u reageert.

Welke voorwaarden zijn er om te reageren op een woning op Woonkeus die geschikt is voor minimaal 3 personen?

Als u gescheiden bent en 2 kinderen heeft, kunt u alleen reageren op deze woning als de kinderen voor 50% of meer zijn toegewezen.