Verandering woonsituatie

Verandert de situatie van u of uw medehuurder? Geef dit dan altijd aan ons door. Uw rechten en plichten kunnen namelijk ook veranderen. Voor sommige wijzigingen heeft u toestemming nodig.

Samenwonen | Inwoning | Huwelijk | Relatiebreuk | Echtscheiding | Overlijden | Huisbewaring