Woningaanbieding

Als u op een woning heeft gereageerd en u voldoet aan alle voorwaarden, dan kan het zijn dat u van ons een woningaanbieding ontvangt. Hieronder leest u daar meer over.

Veel gevraagd over Woningaanbieding

Ik kreeg een woning toegewezen. Hoe gaat het nu verder?

Gefeliciteerd! Wij nemen contact met u op en u ontvangt van ons een schriftelijke aanbieding. U krijgt eerst de gelegenheid om de woning te bezichtigen. Neemt u de woning? Dan moet u een aantal gegevens aanleveren. Na controle krijgt u van ons een bevestiging dat u de woning krijgt toegewezen. In de bevestiging staat ook wanneer de oplevering is. U krijgt de sleutels in de woning. Voor de sleuteloverdracht maken we eerst een afspraak om de huurovereenkomst op kantoor te tekenen en de eerste huur te betalen. Het bedrag van de eerste huur moet betaald zijn voordat u de sleutels krijgt.

Hoe hoor ik het dat jullie mij een woning toewijzen?

Dan wordt u door ons gebeld en hoort u wat u allemaal moet regelen. Ook krijgt u een brief of e-mail waar alles in staat.

Ik heb een voorlopige woningaanbieding. Kan ik de woning bezichtigen?

U kunt zelf contact opnemen met de huidige huurder om een afspraak te maken. Is de woning niet meer bewoond, neem dan voor het maken van een afspraak contact op met de klantenservice.

Ik heb een aantal vragen over de aangeboden woning, waar kan ik deze stellen?

Neem contact op met de klantenservice.

Ik heb een woning toegewezen gekregen, maar nu wil ik de woning toch niet accepteren. Wat nu?

Er zijn verschillende situaties mogelijk:
1. Heeft u de woning aangeboden gekregen, dan kunt u binnen de reactietermijn de woning weigeren. Laat u niets van u horen dan wordt uw inschrijving geblokkeerd.
2. Heeft u de woning al geaccepteerd en de huurovereenkomst nog niet ondertekend, dan kunt u de woning alsnog afzeggen. We gaan dan op zoek naar een nieuwe huurder, dat kost tijd. Staat de woning een tijd(je) leeg door uw weigering na acceptatie? Dan brengen wij deze kosten bij u in rekening. U behoudt wel uw inschrijfduur.
3. Heeft u de huurovereenkomst al ondertekend, dan gelden de regels voor een huuropzegging en verliest u uw inschrijfduur. Weet u zeker dat u de woning niet gaat huren? Stuur dan de met spoed aan ons op.

Ik heb een voorlopige aanbieding van een woning gehad. Die woning wil ik niet, hoe geef ik dit aan jullie door?

U kunt dit aangeven op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Mag ik een woning weigeren?

Ja, maar u moet dan wel tijdig reageren op de aangeboden woning en een duidelijke weigeringsreden opgeven. Als u binnen één kwartaal twee keer geen reactie of duidelijke weigeringsreden opgeeft, dan kunt u drie maanden niet meer reageren op woningen. Een lotingwoning mag u overigens niet weigeren. Als u dat wel doet, dan kunt u drie maanden niet meer reageren op woningen.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Welke papieren moet ik inleveren?

In de aanbiedingsbrief leest u welke documenten u moet inleveren.

U kunt een uittreksel BRP opvragen via mijnoverheid.nl. U kunt dit uittreksel ook opvragen bij de gemeente (digitaal of aan de balie). Er zijn kosten aan verbonden. Het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan één maand.


BRP kan ook via mijn Overheid worden bekeken en aangeleverd, ook al is er geen printknop.

Hoe werkt het:

Inloggen met DigiD

Tabblad persoonlijke gegevens screenshot van naam, geboortedatum etc.

Vervolgens van ieder adres tot 3 jaar terug ook screen shot, waarbij het adres moet zijn open geklikt voor alle informatie.

IBRI

Via tabblad persoonlijke gegevens, financieel kun je gelijk door naar mijn belastingdienst voor het aanvragen van het IBRI formulier.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg de papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

In dat geval kunt u het beste zoveel mogelijk bij ons aanleveren en aangeven wanneer de resterende documenten volgen. Wij kijken dan of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging, maar ik kan niet op dat tijdstip. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met de klantenservice.

In welke volgorde worden sociale huurwoningen in Apeldoorn toegewezen?

Er zijn twee manieren waarop sociale huurwoningen verdeeld worden:
1. Op basis van inschrijfduur: de meeste woningen worden op deze manier toegewezen. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden.
2. Via loting: een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende die ingeloot wordt door het systeem. Voor deze woningen is inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans. Heeft u nog weinig inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u het beste via loting op woningen reageren. Het kan zijn dat er voorrangsregels zijn voor bijvoorbeeld urgenten, huishoudgrootte en leeftijd.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Ja, dit kan.

Ik heb een intakegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

In de uitnodiging leest u welke documenten u moet meenemen naar dit gesprek. We bekijken of alle documenten in orde zijn en u krijgt informatie over de woning. Eventueel kijken we ook naar uw woonverleden en eventuele schulden.

Waar kan ik een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) opvragen?

U kunt een uittreksel BRP opvragen via mijnoverheid.nl. U kunt dit uittreksel ook opvragen bij de gemeente (digitaal of aan de balie). Er zijn kosten aan verbonden. Het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan één maand.

BRP kan ook via mijn Overheid worden bekeken en aangeleverd, ook al is er geen printknop.

Hoe werkt het:

Inloggen met DigiD

Tabblad persoonlijke gegevens screenshot van naam, geboortedatum etc.

Vervolgens van ieder adres tot 3 jaar terug ook screen shot, waarbij het adres moet zijn open geklikt voor alle informatie.

Wat zijn vrije sector woningen?

Bij een vrije sector woning ligt de huur in het begin (die huur die in het huurcontract staat) boven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. In 2022 is die grens 763,47 euro. Het gaat om de kale huur. Dus de huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Hierbij gaat dus om het moment dat u de woning voor het eerst huurde. Ging het huurcontract bijvoorbeeld in 2018 in? De liberalisatiegrens was toen 710,68 euro. Was de huur in 2018 hoger dan dit bedrag? Dan is sprake van een vrije sector woning en een geliberaliseerd huurcontract.

In enkele gevallen is de huur om administratieve redenen in het verleden verlaagd. De woning is dan nog steeds een vrije sector woning.

Andersom kan het zijn dat de huurprijs van een sociale huurwoning door huurverhoging boven de liberalisatiegrens is uitgekomen. De woning is dan nog steeds een sociale huurwoning.

Bekijk hier het aanbod vrije sector woningen. U hoeft voor deze woningen niet ingeschreven te staan. Wel moet u aan bepaalde inkomenseisen voldoen. Bij een vrije sector woning krijgt u geen huurtoeslag.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

De gemeente verplicht de Woonmensen om jaarlijks een vast aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.

Hoeveel huurwoningen hebben jullie?

Wij verhuren ongeveer 5.200 woningen en ander onroerend goed. Onze woningen staan in Apeldoorn.

Wat is een betaalwaardigheidscheck?

Bij nieuwe kandidaat-huurders voert de Woonmensen een financiele check uit. Deze betaalwaardigheidscheck geeft een advies over uw betaalwaardigheid. De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen of het gaat om informatie afkomstig van rechtbanken, incassobureaus of deurwaarders. Het bureau Focum verzorgt deze voor ons. Wanneer er bij toewijzing van een huurwoning uit deze check een verhoogd betaalrisico voortkomt, kan de Woonmensen extra voorwaarden stellen aan een toewijzing of bepalen dat er een afwijzing plaatsvindt.

De Woonmensen vraagt bij Focum om informatie over het te verwachten betaalgedrag op basis van de door u verstrekte persoons- en adresgegevens. Focum is een organisatie die faillisementen en betalingsinformatie verzamelt. Uit privacy-overwegingen krijgt de Woonmensen geen inhoudelijke gegevens, uzelf heeft wel recht op deze informatie. U kunt dit opvragen via inzage@focum.nl