Gebreken (zorg)instelling

Gebrek melden

We hopen dat u als organisatie tevreden bent over het gehuurde. Toch kan er natuurlijk een gebrek zijn dat u graag wilt melden. Dat kan hier.

Gerelateerde vragen

Mag ik een airco plaatsen?

Algemeen

Er zijn twee soorten airco's: mobiele airco's en vaste airco's. 

Mobiele airco's
Deze airco's mag u zonder toestemming plaatsen. Wij raden deze airco's ook aan omdat hierbij de gevel niet doorboord hoeft te worden. Bovendien maken deze airco's geen geluid buiten de woning, dus veroorzaken ze geen overlast.

Vaste airco's
Om een vaste airco te plaatsen, heeft u onze schriftelijke toestemming nodig. Daarnaast moet de airco en de plaatsing ervan voldoen aan een aantal voorwaarden. U moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van de gemeente Apeldoorn en de Algemene Plaatselijke Verordening. De airco moet voldoen aan de STEK-veiligheids- en onderhoudsnormen. De airco moet geïnstalleerd worden door een erkend installatiebedrijf. 

Uw vaste airco mag alleen aangezet worden tussen 8.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds.

Meer over dit onderwerp

Hoeveel geluid mag een airco maken?

Algemeen

Een airco-installatie mag geen overlast voor de buren mag veroorzaken. Uw buren moeten immers ook prettig kunnen wonen. 

Om te voorkomen dat uw buren geluidsoverlast hebben, adviseren we u om een mobiele airco te gebruiken. Dit omdat een mobiele airco geen geluid buiten de woning produceert.

Voor het plaatsen van een vaste airco heeft u onze toestemming nodig. Daarnaast kunt u bij de gemeente Apeldoorn navraag doen hoeveel geluid uw airco maximaal mag produceren. Uw vaste airco mag alleen aangezet worden tussen 8.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds.

Meer over dit onderwerp

Waar kan ik mijn airco plaatsen?

Algemeen

Een airco mag het straatbeeld of uitzicht van de buren niet verstoren. Dat betekent dat een airco niet geplaatst mag worden aan de voorkant/straatkant van de woning of tegenover de ramen van de overburen. De airco moet bij voorkeur aan de achterkant van de woning op grondniveau of direct onder de dakrand geplaatst worden. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen onze medewerkers ter plekke aanwijzen waar de airco-installatie geplaatst kan worden.

Meer over dit onderwerp

Wie onderhoudt mijn airco?

Algemeen

Goed en regelmatig onderhoud van airco’s is nodig om lekkages met vrijkomende schadelijke gassen te voorkomen. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het periodieke onderhoud van uw airco.

Meer over dit onderwerp

Wat doe ik met mijn airco als ik ga verhuizen?

Algemeen

Wanneer u gaat verhuizen moet u de airco-installatie verwijderen en de woning in goede staat achterlaten. De enige uitzondering hierop is wanneer u met de nieuwe huurder schriftelijk overeenkomt dat deze de installatie overneemt. Wij nemen geen airco-installaties over van huurders en geven hiervoor ook geen vergoeding.

Meer over dit onderwerp

Wat doet de Woonmensen aan onderhoud in of aan uw woning?

Algemeen

De Woonmensen neemt de kosten van het groot onderhoud en het in stand houden van de woning met bijbehorende voorzieningen voor haar rekening. Wij zorgen ervoor dat de basis van uw woning in orde is. Meestal gaat het hier om grote onderhoudswerkzaamheden in en aan de woning. In de folder Serviceabonnement vindt u een onderhoudsABC. Hierin leest u wie waar verantwoordelijk voor is.

Welk onderhoud moet ik als huurder zelf doen?

Algemeen

Als huurder heeft u een zorgplicht voor uw woning. U bent zelf verantwoordelijk voor kleine en dagelijkse reparaties. In de folder Serviceabonnement vindt u een onderhoudsABC. Hierin leest u wie waar verantwoordelijk voor is.

Meer over dit onderwerp

Ik wil graag mijn keukenkastdeurtjes schilderen, is dit toegestaan?

Algemeen

Dit is niet toegestaan. Indien u er voor kiest om de keukenkastdeurtjes te vervangen dan adviseren wij u om de oude deurtjes te bewaren zodat u de keuken bij verhuizing weer origineel kunt opleveren.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een woning welke valt onder Vereniging van Eigenaren MVGM. Aan wie moet ik onderhoudszaken doorgeven?

Algemeen

U mag dit soort zaken aan de Woonmensen doorgeven. Het makkelijkst gaat dit via Mijn Woonmensen

Wij zullen dan zorgdragen voor de melding naar de MVGM.

Meer over dit onderwerp

De opleverinspectie is geweest, maar ik heb nog gebreken geconstateerd, hoe geef ik dit door?

Algemeen

Na de opleverinspectie krijgt u een e-mail met de gemaakte afspraken. In deze e-mail staat een link waarmee u overige geconstateerde gebreken binnen drie weken nog kunt melden bij de Woonmensen.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een afzuigkap in mijn keuken plaatsen?

Algemeen

Het is toegestaan om een afzuigkap te plaatsen. U dient er wel rekening mee te houden dat als u deze aansluit op de bestaande mechanische ventilatie, dat dit dan een motorloze afzuigkap dient te zijn.

Het is ook mogelijk om een recirculatiekap te plaatsen. Deze afzuigkap wordt niet op het bestaande systeem aangesloten, heeft wel een motor en heeft koolstoffilters die er voor zorgen dat de schone lucht weer in de woning wordt geblazen.

Meer over dit onderwerp