Huurders tevreden

Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. Er doen meer dan 300 woningcorporaties mee.

Ook de Woonmensen levert informatie aan voor de Aedes-benchmark en ook dit jaar hebben huurders meegedaan aan het huurdersonderzoek. Nieuwe huurders geven de Woonmensen een 7,5, huurders die verhuizen waarderen onze dienstverlening met een 7,6 en van huurders met een reparatieverzoek krijgen wij een 7,7. Deze cijfers liggen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Op naar een 8
‘De uitkomsten van de Aedes-benchmark bevestigen ons om verder te gaan op de ingeslagen weg’, aldus directeur-bestuurder Vincent van Oordt. ‘De komende jaren blijven we ons concentreren op betaalbaar wonen, waarbij ook het energiezuiniger maken van woningen hoog op onze agenda staat. Verder willen we de klanttevredenheid verder verbeteren en streven we naar een 8 als rapportcijfer.’

> factsheet resultaten de Woonmensen (pdf)

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate