Inventarisatie asbest

Om in kaart te brengen in welke woningen van de Woonmensen asbest aanwezig is, voeren we een asbestinventarisatie uit in alle wooncomplexen die gebouwd zijn vóór 1994. Dit doen we omdat we een gezonde woonomgeving belangrijk vinden.

Tussen begin juli en eind oktober 2017 laten we als representatieve steekproef ongeveer 200 woningen inventariseren op de aanwezigheid van asbest. Dat gebeurt door Asbestinventarisering Lieren, een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Zodra we weten waar en in welke woningen asbest is verwerkt, bepalen we of het asbest in de toekomst wordt verwijderd of dat het kan blijven zitten. Uiteraard worden de betreffende huurders hierover geïnformeerd.

Als ook uw woning in aanmerking komt voor een asbestinventarisatie, kunt u gebeld worden door Asbestinventarisatie Lieren. Wij verzoeken u hieraan uw medewerking te verlenen. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur en de inspecteurs kunnen zich legitimeren. 

Lees meer over asbest

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate