Minder sociale huurwoningen in Apeldoorn door kabinetsplannen

Minder nieuwbouw, nog langer in de rij voor een sociale huurwoning en duurzaamheidsplannen die op de lange baan worden geschoven. Als de kabinetsvoorstellen doorgaan, heeft dat ook in Apeldoorn grote gevolgen voor sociale huurwoningen. Dat zeggen de Apeldoornse woningcorporaties die hierover de noodklok hebben geluid bij de gemeente Apeldoorn.

Aedes, de koepel van corporaties, en Bouwend Nederland gaven eerder al aan dat huurders de dupe gaan worden van de afschaffing van de dividendbelasting. Om deze afschaffing te compenseren, worden woningcorporaties namelijk geconfronteerd met dermate forse belastingverhogingen waardoor ze 67.000 huizen minder kunnen bouwen of 100.000 huizen minder kunnen renoveren tot energiezuinige woningen.

Volgens Vincent van Oordt, directeur-bestuurder van de Woonmensen, werken de plannen van Den Haag verlammend op de ambities van de corporaties in Apeldoorn. “We willen graag nieuwe sociale huurwoningen bouwen en bestaande woningen energiezuiniger maken. Maar de vraag is in hoeverre dat nog lukt na de extra belastingmaatregelen.”

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis, schat in dat de corporaties gezamenlijk 7 miljoen euro extra moeten afdragen. “Omgerekend naar investeringscapaciteit is dat een bedrag van zo’n 140 miljoen per jaar. Geld dat wordt onttrokken aan de sociale huursector in Apeldoorn, terwijl dat hier de komende jaren juist hard nodig is.”

Ook directeur-bestuurder van De Goede Woning Krista Walter vindt de kabinetsvoorstellen uiterst teleurstellend: “We hebben met de gemeente en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt. Niet alleen over beschikbaarheid en betaalbaarheid, maar ook om van Apeldoorn een energiezuinige gemeente te maken. Dat wordt op deze manier wel erg lastig.”

De Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning en Veluwonen hebben de wethouders in Apeldoorn met klem verzocht het punt aan te kaarten bij hun collega’s in Den Haag. “We hebben vernomen dat inmiddels meer corporaties in het land dat doen. Allemaal zijn we het eens dat het zeer onverstandig is om nu een rem op de investeringen te zetten. Huurders in de sociale huursector mogen hier niet de dupe van worden”, aldus Marco de Wilde, directeur-bestuurder van Veluwonen.

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate