Nieuwe afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders

Afgelopen woensdag zetten de Apeldoornse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Apeldoorn een handtekening onder afspraken die zij hebben gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen.

Wethouder Sandmann: “Als college zijn wij tevreden met het resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn”.

Een aantal van de nieuwe, aanvullende afspraken:

  • De huidige Woonagenda van de gemeente loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente legt haar visie op sociaal wonen in Apeldoorn vast in een nieuwe, actuele Woonagenda.
  • Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen samen naar de totale woonlasten (huur incl. alle bijkomende kosten) voor een huishouden. Corporaties geven voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden.
  • De woningcorporaties hebben hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken is gemiddeld energielabel B in 2021.
  • Vergunninghouders worden in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten (ofwel om hen op kamers te huisvesten).
  • Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen is overleg gestart tussen regisseurs openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid en wordt voortgezet.
  • Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. Rode draad is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.

Foto: Rob Voss

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate