Onderzoek: Huurders tevreden

Een 7,4 voor de woning
Huurders geven hun woning gemiddeld een 7,4. Ze zijn vooral tevreden over de grootte en ligging van hun woning. Ontevreden huurders hebben vaak problemen met de isolatie van hun woning of vinden dat afspraken rondom een reparatieverzoek niet goed worden nagekomen.

Overlast vooral door rommel
Huurders beoordelen hun woonomgeving met een 7,2. De meeste huurders voelen zich thuis en veilig in hun buurt. De helft geeft daarnaast aan prettig contact te hebben met de buren. Men voelt zich echter wel in mindere mate betrokken bij de buurt. Bijna alle huurders ervaren wel eens overlast. De meeste overlast wordt veroorzaakt door rommel op straat of in het groen.

Bewonerscommissies zijn onbekend
Huurders beoordelen het contact met de Woonmensen gemiddeld met een 7,2. Driekwart van de huurders heeft het afgelopen halfjaar contact gehad met de Woonmensen, voornamelijk over een reparatieverzoek en via de telefoon.

Een derde van de huurders wil graag invloed hebben op de keuzes die de Woonmensen maakt, maar slechts een klein deel van de huurders (7%) heeft ook het gevoel dat ze deze invloed hebben. Daarnaast weet twee derde van de huurders niet of er een bewonerscommissie is en geeft de helft van de huurders aan er ook geen behoefte aan te hebben.

Waarom klantonderzoek?
Een goede klantrelatie is één van de speerpunten uit ons Koersplan 2016‐2020. Hiervoor willen we onze klanten en hun ervaringen en wensen beter kennen. Via dit klantonderzoek hebben we inzicht gekregen in zowel de kwaliteit van onze dienstverlening als in de kwaliteit van onze woningen en buurten. Daarnaast wilden we meten hoe huurders hun invloed op ons beleid ervaren.

De Woonmensen is zeker niet ontevreden over de resultaten maar we zien ook kansen en verbeterpunten. De komende tijd gaan wij dan ook aan de slag om de resultaten te analyseren en acties te ondernemen om de klanttevredenheid verder te laten stijgen.

Als dank voor deelname hebben we onder de deelnemers tien cadeaubonnen verloot.

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate