Waar gaat de huur naar toe?

Waar gaat de huur naar toe?

Net als de Woonbond maken wij ons zorgen over de stijgende woonlasten voor huurders. Een huur die uitstijgt boven de huurtoeslaggrens is voor velen nauwelijks op te brengen. Het is onze plicht om daar iets aan te doen. Niet voor niets is ‘betaalbaarheid’ een van de speerpunten uit ons koersplan. Samen met bewoners, gemeente Apeldoorn en andere samenwerkingspartners waren we het eens dat we ons daar op moeten richten.

De Woonmensen heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten uit de huur investeren wij in onderhoud van onze woningen. Maar we moeten ook een groot deel afdragen, afgelopen jaar zelfs meer dan de helft. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en we doen dit altijd zorgvuldig en in overleg met onze partners.


Overleg
In het kader van betaalbaarheid overleggen we jaarlijks met huurdersbelangenvereniging WijZijn over ons huurbeleid. Zo hebben we de afgelopen jaren de huren gematigd en willen we dit ook de komende jaren blijven doen.

Duurzaamheid
Daarnaast kijken we verder dan alleen de huurprijs. Met onze partners hebben we afgesproken om ons de komende tijd ook te richten op duurzaamheid. We hebben een forse ambitie, waarbij we al onze woningen terug willen brengen naar energielabel B of beter. Sommige woningen worden zelfs energieneutraal. Voor huurders betekent dit lagere woonlasten en meer comfort.

Naar het nieuwsoverzicht

Navigatie

Vertalen / Translate