Integriteit

Integriteitscode
In de integriteitscode (pdf) zijn gedragsregels vastgelegd die gelden voor iedereen die namens de Woonmensen optreedt. Dit betreft medewerkers, directie, commissarissen, maar ook bijvoorbeeld aannemers. Met deze code maken wij duidelijk waar wij als organisatie voor staan en op welke zaken wij aanspreekbaar willen zijn.

Klokkenluidersregeling
In onze klokkenluidersregeling (pdf) staat hoe gehandeld moet worden als er een vermoeden is van een misstand in de organisatie.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
De overheid heeft een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties ingesteld. Bij dit meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen van medewerkers, management, bestuurders en interne toezichthouders van woningcorporaties. Het meldpunt richt zich met name op een frauduleuze cultuur of zelfverrijking van medewerkers.

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende bij de corporatie kan melden of kan voorleggen aan de Huurcommissie, zoals klachten over het onderhoud van de woning en de hoogte van de huur.

Navigatie

Vertalen / Translate