Visitatie

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

Visitatie 2018
In 2018 heeft Raeflex de visitatie uitgevoerd voor de Woonmensen en collega-corporaties De Goede Woning en Ons Huis. De commissie gaf ons mooie cijfers en noemde ons: "een volkshuisvester met hart voor participatie en verbinding in de buurten".

 

Navigatie

Vertalen / Translate