Visitatie

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie, een zogenoemde visitatie.

Visitatie 2014
In 2014 heeft bureau Raeflex de visitatie uitgevoerd voor de Woonmensen en collega-corporaties De Goede Woning en Ons Huis. De commissie kwam tot de conclusie dat de Woonmensen op drie van de vier perspectieven ruim voldoende presteert.

Visitatie 2010
In 2010 heeft Ecorys voor de Woonmensen de visitatie uitgevoerd. Over de Woonmensen werd toen het volgende gezegd: "een ondernemende en maatschappelijk gedreven corporatie die ruim voldoende tot goed presteert".

Navigatie

Vertalen / Translate