Missie en visie

Visie
Een visie geeft aan waar we voor gaan. We leggen hierin niet uit wat we doen, maar wat we willen bereiken. We hebben hierbij gekozen voor de essentie:

Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

In een ideale woningmarkt heeft iedereen een huur- of koopwoning die hij kan betalen. Wij maken ons hier sterk voor door van betaalbaarheid een speerpunt te maken in ons beleid. Met goed wonen bedoelen we kwaliteit in de breedste zin van het woord. De woning zelf, de woonomgeving, maar ook het serviceniveau van de corporatie draagt bij aan kwaliteit van wonen. 

Missie
Een missie geeft aan waar we voor staan. Wat bieden we, op wie richten we ons en wat kenmerkt ons? De missie van de Woonmensen luidt:

Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We kennen deze mensen en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is ons vertrekpunt om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij we op zoek gaan naar hun initiatieven. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben invloed op keuzes die we maken. Onze corporatie is voor en van bewoners.

Navigatie

Vertalen / Translate