Samenwerking

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze samenwerkingspartners. Goed en prettig wonen hangt namelijk niet alleen af van goede huisvesting, maar ook van de leefbaarheid van de directe woonomgeving en een op maat gesneden aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. Wij investeren actief in de samenwerking met organisaties die meerwaarde bieden aan onze bewoners. Op deze manier profiteren onze huurders van de kracht van samenwerking met verschillende specialistische organisaties.

Huurdersbelangenvereniging WijZijn
WijZijn is een onafhankelijke huurdersbelangenvereniging die als doelstelling heeft het behartigen van de belangen van huurders van een woning van de Woonmensen. Wij voeren regelmatig overleg met WijZijn over diverse onderwerpen. Denk aan het huurbeleid, huurverhoging en bewonersparticipatie. 

Gemeente Apeldoorn
We maken, in samenspraak met de andere Apeldoornse woningcorporaties, afspraken met de gemeente Apeldoorn. Deze prestatieafspraken zorgen ervoor dat inwoners van Apeldoorn goed en betaalbaar een huis kunnen huren.

Ontmoetingsplekken
Verspreid over Apeldoorn zijn er zo'n vijftig ontmoetingsplekken. Elke ontmoetingsplek organiseert eigen activiteiten voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij een viertal ontmoetingsplekken werkt de Woonmensen samen met diverse zorg- en welzijnspartners zoals: de Passerel, Siza, GGnet, Philadelphia, Riwis, 's Heeren Loo, Iriszorg, Stimenz, SU InternationalKleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn. Download op deze pagina de folder Het succes van de +Punten voor meer informatie.

Partners in wonen
De Woonmensen vormt samen met de andere woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en Veluwonen de stichting VSW. In dit samenwerkingsverband werken we als corporaties samen voor een optimaal woningaanbod in Apeldoorn. Woningzoekenden in de gehele Stedendriehoek kunnen terecht bij het samenwerkingsverband Woonkeus-Stedendriehoek.

Navigatie

Vertalen / Translate