Sponsoring

Sinds de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 is sponsoring door woningcorporaties niet meer toegestaan. Wij mogen alleen geld beschikbaar stellen voor initiatieven van bewoners gericht op de leefbaarheid in de woongebouwen en directe woonomgeving. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.

Navigatie

Vertalen / Translate