Werken bij de Woonmensen

Bij de Woonmensen werken zo’n 60 medewerkers aan prettig wonen in een fijne buurt. Goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen die dat nodig hebben, is onze belangrijkste doelstelling.

We kennen een informele cultuur met volop ruimte voor eigen initiatieven. De lijnen zijn kort. Het managementteam schept de randvoorwaarden waarbinnen proceseigenaren ruimte krijgen om met hun eigen team de klus te klaren.

Navigatie

Vertalen / Translate