Beste werkgever

De Woonmensen is uitgeroepen tot World-class Workplace door Effectory. Dit onafhankelijke label is een onderscheiding voor uitstekend werkgeverschap.

In een tevredenheidsonderzoek konden alle medewerkers aangeven hoe ze het vinden om bij de Woonmensen te werken. Daaruit bleek dat onze eNPS- en werkgeverschapsscores hoger zijn dan gemiddeld.

Elke paar jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder onze medewerkers. En die feedback blijven we gebruiken om goed te luisteren, te leren en onze organisatie te blijven verbeteren.