Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen krijgen in 2021 mogelijk een eenmalige huurverlaging. Hieronder leest u hier meer over.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?
De onderstaande tabel is belangrijk om te bepalen wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging.

Is uw huidige kale huurprijs hoger dan € 633,25? Dan krijgen wij van de Belastingdienst informatie over de samenstelling van uw huishouden en het inkomen in 2019. De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.

Wat gebeurt er als u recht heeft op een eenmalige huurverlaging?
Als u op basis van uw inkomen in 2019 recht heeft op een huurverlaging, dan krijgt u een brief van ons met een voorstel voor huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen. Als u het eens bent met ons voorstel, dan gaat de huurverlaging in vanaf 1 april 2021.

Type huishouden Inkomen Huurverlaging kale huur naar:
Een persoon Tot en met € 23.725 € 633,25
Een persoon, AOW-gerechtigd op 1 januari 2021 Tot en met € 23.650 € 633,25
Meerdere personen Tot en met € 32.300

Twee personen: € 633,25

Meer dan twee personen: € 678,66

Meerdere personen, waarvan minimaal één persoon AOW-gerechtigd op 1 januari 2021 Tot en met € 32.075

Twee personen: € 633,25

Meer dan twee personen: € 678,66

Voorbeeld 1
Stel dat u alleen woont en een woning huurt voor € 650 per maand. En stel dat uw inkomen in 2019 € 20.000 was. Dan heeft u recht op eenmalige huurverlaging naar € 633,25.

Voorbeeld 2
Stel dat u alleen woont en een woning huurt voor € 650 per maand. En stel dat uw inkomen in 2019 € 25.000 was. Dan heeft u geen recht op eenmalige huurverlaging. Tenminste, niet op basis van uw inkomen in 2019. Is uw inkomen na 2019 gedaald, dan misschien wel. Zie de uitleg hierna.

Wat kunt u doen als uw inkomen na 2019 is gedaald?
Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. In dat geval kunt u zelf bij ons huurverlaging aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 31 december 2021. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief of die van de Woonbond gebruiken.

Waar moet u aan denken als u huurverlaging aanvraagt?
Wilt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen? Houd dan rekening met de volgende zaken:

  • Uw inkomen moet in 2020 of in de laatste zes maanden lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel).
  • De kale huur (netto huur) van uw woning moet hoger zijn dan € 633,25 (één of twee personen) of € 678,66 (meer dan twee personen).


Let op: het bedrag dat u maandelijks aan de Woonmensen betaalt, kan hoger zijn dan uw kale huur. Sommige huurders betalen namelijk ook voor gas, water en licht. Of voor servicekosten. Die tellen niet mee. De kale huur is dus de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Tip: de kale huur staat op de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?
Als u zelf huurverlaging aanvraagt, moet u gegevens bij ons aanleveren:

  • Een verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden. Gebruik hiervoor dit document.
  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste zes maanden of inkomensopgave 2020 waaruit de inkomensdaling blijkt.
  • Bent u ondernemer? Stuur dan een voorlopige aangifte 2020 of 2021. Of een verklaring van de boekhouder. Gebruik hiervoor dit document.

Wat gebeurt er als u huurverlaging aanvraagt?
Als wij alle gevraagde gegevens hebben, krijgt u binnen drie weken van ons een brief. Hierin leest u of u wel of geen huurverlaging krijgt en per wanneer dit eventueel ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.

In de brief die u van ons krijgt, staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons besluit.

Meer info leest u op de website van de Rijksoverheid