Groeien, verduurzamen en fijn wonen

Elk jaar maken de gemeente Apeldoorn, de Apeldoornse woningcorporaties èn de huurdersbelangenorganisaties afspraken over sociale huisvesting. Afgelopen maandag ondertekende wethouder Nathan Stukker deze afspraken. Ook alle woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties zetten hun handtekening. Belangrijkste afspraken: meer huizen, verduurzaming, fijne leefbare wijken/dorpen en aandacht voor ouderen.

Apeldoorn groeit
De gemeente Apeldoorn wil het aantal huizen fors uitbreiden en het aantal sociale huurwoningen moet meegroeien. De krapte op de sociale huurwoningmarkt is namelijk voor iedereen voelbaar. De afspraak om 500 extra sociale huurhuizen te bouwen is nog maar een begin om aan de grote vraag naar huurhuizen te voldoen.

Gasloos wonen
Warm en energiezuinig wonen heeft ook in 2021 alle aandacht van de Apeldoornse woningcorporaties. De corporaties gaan door met het volop isoleren van huizen. Daarnaast leggen de corporaties ook zonnepanelen om de huizen nog duurzamer te maken. Koken en verwarmen zonder gas heeft de toekomst. De gemeente zoekt samen met huurders en corporaties naar manieren om dat in bestaande wijken voor elkaar te krijgen.

Wijken en dorpen om fijn te wonen
Fijn wonen in wijken en dorpen is helaas niet altijd meer vanzelfsprekend. De druk op de leefbaarheid neemt toe. De gemeente en corporaties gaan daarom nog intensiever samenwerken in deze wijken. Zij leggen concrete acties vast in een vitaliteitsagenda per wijk of dorp. Bewoners denken en werken hieraan mee.

Aandacht voor kwetsbare ouderen
Door de sterke vergrijzing groeit de vraag naar zorggeschikte woonruimte en (ambulante) zorg. Gemeente en corporaties slaan de handen ineen om samen met zorginstellingen deze toenemende vraag in goede banen te leiden. Ook de levensloop-bestendigheid van huizen en buurten krijgt de volle aandacht. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.