Meer kans op huurhuis voor middeninkomens

Vanaf 2022 komen meer gezinnen met een middeninkomen tot € 54.000 in de regio Stedendriehoek in aanmerking voor een sociale huurwoning. Woonkeus Stedendriehoek biedt deze woningzoekenden zo extra kans om een betaalbare woning te kunnen vinden.

Wettelijke inkomensgrenzen
Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen rekening houden met het inkomen van huurders. Op 1 januari 2022 verandert de overheid de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen. Voor eenpersoonshuishoudens ligt de grens dan op € 40.000 en voor meerpersoonshuishoudens op € 44.000. De corporaties in de Stedendriehoek hebben daarnaast besloten om gezinnen met een inkomen tot € 54.000 toegang te geven tot sociale huurwoningen met een huurprijs vanaf € 678.

Meer informatie over deze wijziging leest u op www.woonkeus-stedendriehoek.nl.