Oproep aan nieuw kabinet: Doe mee en ga samen wooncrisis te lijf!

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen.

Een unieke samenwerking van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

De Woonmensen ondersteunt de Actieagenda. Directeur-bestuurder Vincent van Oordt:

"1 miljoen woningen in 10 jaar bouwen. Een prachtig vergezicht waar heel veel partijen zich achter scharen. De politiek is het aan zichzelf verplicht om deze kans niet te laten lopen. In het belang van woningzoekenden, de betaalbaarheid van het wonen en de nationale economie."