Prestatieafspraken ondertekend

Het tempo voor nieuwbouw omhoog, samenwerken aan vitale wijken en het verduurzamen van woningen. Het zijn de afspraken die de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Apeldoorn met elkaar maakten en ondertekenden op 16 december 2021. Dat is goed nieuws voor bewoners, want de woningnood in Apeldoorn is groot.

Forse uitbreiding van de Apeldoornse woningvoorraad
In Apeldoorn is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om aan een sociale huurwoning te vinden. Daarom krijgen de Apeldoornse corporaties de ruimte om meer sociale huurwoningen te bouwen. In 2022 en 2023 worden er bijna 500 nieuwe woningen in de sociale huursector toegevoegd door de corporaties. Hiermee vergroten ze de slaagkansen voor woningenzoekenden in Apeldoorn.

Vitale wijken met een grote verscheidenheid aan woningen
Over het algemeen vinden bewoners het fijn wonen in Apeldoorn. Ze voelen zich thuis in hun eigen wijk, dorp of buurt. Maar in enkele wijken staat de leefbaarheid onder druk. Daarom blijven de gemeente en woningcorporaties intensief samenwerken aan een positieve ontwikkeling van veiligheid, leefbaarheid en welzijn van bewoners. Bewoners, zorgorganisaties, welzijnsinstanties en politie denken en werken hieraan mee.

Energiezuinige huizen voorbereid op een aardgasvrije toekomst
De Apeldoornse corporaties bouwen hun nieuwe woningen nagenoeg energieneutraal en verduurzamen bestaande woningen. Op deze manier bieden ze huurders een comfortabele, toekomstbestendige woning. Daarnaast zoeken de corporaties naar kansen om meer circulair te bouwen en onderzoeken samen met de gemeente of woningen aangesloten kunnen worden op het warmtenet.

Rob van Beek, directeur-bestuurder van De Goede Woning, is zeer tevreden met de afspraken die er nu liggen. “De drie speerpunten zijn duidelijk geformuleerd met doeltreffende ambities en concrete afspraken. Bijzonder is ook dat de afspraken gemaakt zijn voor de komende twee jaar, daardoor kunnen we de afspraken nog beter realiseren en het partnerschap tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties verbeteren.”

Marlies van de Merwe, namens de huurdersorganisaties: “De huurdersorganisaties zijn tevreden met het totale pakket aan afspraken, maar houden wel de vinger aan de pols bij efficiënte benutting van bouwgrond."

Nathan Stukker, wethouder Wonen van de gemeente Apeldoorn: “De samenwerking tussen alle betrokken partijen is ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat er in Apeldoorn voldoende sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden. Met deze prestatieafspraken werken we aan een thuis voor iedereen.”