Voor iedereen een plek

In de tweede helft van 2022 komen er negen wooneenheden op een bedrijventerrein in Apeldoorn-Noord. Het gaat om zogenoemde Skaeve Huse, bedoeld voor Apeldoorners die door persoonlijke omstandigheden niet goed in woonwijken kunnen wonen.

Gezamenlijk project
Skaeve Huse is een gezamenlijk project van de gemeente Apeldoorn en woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis, Veluwonen en de Woonmensen. Samen zorgen we voor goede huisvesting voor mensen die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen, en daardoor overlast veroorzaken. Op de plek aan de Schorpioenstraat in Apeldoorn kunnen zij rustig wonen en is de kans klein dat ze andere bewoners hinderen.

Meer rust in woonwijken
Wethouder Nathan Stukker: “Er is voor iedereen uit Apeldoorn een plek. Maar niet alle plekken in Apeldoorn zijn geschikt voor iedereen. Met Skaeve Huse slaan we twee vliegen in één klap. Op de plek aan de Schorpioenstraat zijn minder prikkels en dus meer rust. Tegelijkertijd is er ook meer rust in de woonwijken. Zo heeft iedereen een fijne plek om te wonen. We weten uit andere steden dat Skaeve Huse ook echt dit effect heeft, dus ik heb er alle vertrouwen in dat het hier in Apeldoorn ook werkt.

Ondersteuning en begeleiding
Naast de negen wooneenheden van zo’n 40 m2 komt er een kantoortje waar overdag mensen van het team Bemoeizorg aanwezig zijn. Zij ondersteunen en begeleiden bewoners en zijn ook voor de omgeving het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een technisch beheerder die toeziet op het opruimen van afval en die het terrein en de units onderhoudt.