Missie, visie en cultuurwaarden

Visie
Een visie geeft aan waar we voor gaan:

  • Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

In een ideale woningmarkt heeft iedereen een huur- of koopwoning die hij kan betalen. Wij maken ons hier sterk voor door van betaalbaarheid een speerpunt te maken in ons beleid. Met goed wonen bedoelen we kwaliteit in de breedste zin van het woord. De woning zelf, de woonomgeving, maar ook de service. 

Missie
Een missie geeft aan waar we voor staan:

  • Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We kennen deze mensen en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is ons vertrekpunt om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij we op zoek gaan naar hun initiatieven. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben invloed op keuzes die we maken. Onze corporatie is voor en van bewoners.

Cultuurwaarden
In onze kleine organisatie kunnen we snel handelen. Medewerkers zijn teamspelers die veel eigen verantwoordelijkheid hebben en elkaar inspireren. De volgende kernwaarden geven invulling aan onze cultuur:

  • We maken concrete afspraken en komen die na
  • We nemen en waarderen initiatief
  • We ondernemen verantwoord en transparant
  • We spreken elkaar persoonlijk aan