Onze koers

In het plan Goed en betaalbaar wonen voor iedereen leest u de koers voor de komende jaren.

We maken ons zorgen over de stijgende woonlasten voor huurders. Tegelijkertijd vragen de veranderende omstandigheden om bezinning en aanscherping van ons beleid. In het koersplan geven we aan welke keuzes we maken. Enerzijds om onze doelgroep zo goed mogelijk te helpen. Anderzijds om als organisatie gezond te blijven.

De richting van het koersplan 2016-2020 is mede bepaald door huurders, de gemeente Apeldoorn en andere partners. Met hen hebben we gesproken over de toekomst van wonen in Apeldoorn. Samen waren we het eens over drie belangrijke thema’s: betaalbaarheid, invloed voor bewoners en financiële ruimte. Dit betekent uiteraard niet dat andere onderwerpen onbelangrijk zijn.

Het koersplan 2016-2020 is een overzichtelijk en vooral levendig document. We vertalen het plan in concrete acties en individuele prestaties van medewerkers. Zo zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. En hier mag u ons gerust op aanspreken.