Partners

We hebben een goede relatie met onze partners. Goed en prettig wonen is meer dan alleen goede huisvesting. Ook de directe woonomgeving en zorg- en welzijnsdiensten zijn belangrijk. We werken samen met organisaties die meerwaarde bieden in onze buurten.

Huurdersbelangenvereniging WijZijn
WijZijn is de onafhankelijke huurdersbelangenvereniging. Ze behartigen de belangen van huurders van onze woningen. We hebben regelmatig overleg met WijZijn. Bijvoorbeeld over het huurbeleid en over bewonersparticipatie. 

Gemeente Apeldoorn
We maken, samen met de andere Apeldoornse woningcorporaties, afspraken met de gemeente Apeldoorn. Deze prestatieafspraken zorgen dat inwoners van Apeldoorn goed en betaalbaar een huis kunnen huren.

Ontmoetingsplekken
Verspreid over Apeldoorn zijn er zo'n zestig ontmoetingsplekken. Elke ontmoetingsplek organiseert eigen activiteiten voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bij vier ontmoetingsplekken werken we samen met diverse zorg- en welzijnspartners zoals: de Passerel, Siza, GGnet, Philadelphia, Riwis, 's Heeren Loo, Iriszorg, Stimenz, SU InternationalKleinGeluk en Zorggroep Apeldoorn.

Partners in wonen
Samen met de andere woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en Veluwonen vormen we de stichting VSW. In dit samenwerkingsverband werken we aan een optimaal woningaanbod in Apeldoorn. Woningzoekenden in de regio kunnen terecht bij het samenwerkingsverband Woonkeus-Stedendriehoek.